UREDD søker fem nye talenter

Uredd er RadArts utviklingsprogram for scenekunstnere som er i etableringsfasen og har tilknytning til Nord-Norge. Neste runde av programmet vil foregå fra september 2020 til februar 2022.

VI SØKER DEG som vil videreutvikle ditt kunstneriske uttrykk, drive din egen kunstneriske virksomhet i det frie/prosjektbaserte feltet og vil etablere ditt kunstnerskap i tilknytning til det nordnorske scenekunstmiljøet. Alle kunstnere innen scenekunstfeltet kan søke: scenografer, skuespillere, tekstforfattere, dansere, digitale/teknologiske kunstnere, m.fl.

DU SØKER opptak med et kunstnerisk prosjekt, ambisjon eller metode for faglig fordypning, som skal utvikles og iscenesettes/presenteres i løpet av den tiden du er med i programmet.

DU HAR fullført kunstutdanning (eller kan vise til arbeidserfaring som tilsvarer kunstutdanning på bachelornivå) og er på vei inn i arbeidslivet. Du må bo i Nord-Norge eller ha sterk tilhørighet til landsdelen.

DU FÅR:

  • utvikle ditt kunstnerskap, din rolle som kreativ produsent og din kompetanse om hvordan drive egen virksomhet.
  • 45 mentortimer med mentor som passer deg og ditt prosjekt.
  • delta på seks fagsamlinger med forelesninger, workshops og sosiale sammenkomster. Fagsamlingene vil også inneholde arbeidsvisninger hvor du får grundig feedback på ditt arbeid av gjestende kunstnere/fagpersoner med ulik bakgrunn.
  • vise arbeidet ditt på en arena som passer ditt uttrykk
  • reise, kost og losji i forbindelse med fagsamlinger, samt en ukes honorar under arbeidet opp mot den avsluttende visningen
  • mulighet til å søke om 10 coachingtimer med en av Talent Norges coacher og delta på noen av Talent Norges aktiviteter.

MÅLET VÅRT er å gi deg kunnskapen du trenger for å leve av ditt kunstneriske virke og hjelpe deg til en rask etablering av virksomheten din.

UREDD drives av RadArt - Nettverk for fri scenekunst. Prosjektet er støttet av Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet.

Søknadsfrist: 10. august 2020

Søknadsskjema finner du her.

For mer informasjon se UREDDs nettside eller kontakt Jenny Svensson på uredd@radart.no / 91 31 25 33.