Utlysning: SpareBank 1 SMN JazZtipendiat 2020/21

Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge AS utlyser herved et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim Jazzorkester 2020/21.

Programmets formål

  • å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester.

  • å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt.

  • å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk.

  • å videreutvikle Trondheim Jazzorkester.

Økonomiske rammer

Prosjektet har en total ramme på 1 mill.kr. som dekker urpremiere under Moldejazz uke 29- 2021 samt påfølgende turne med fire konserter høsten 2021.

Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 100.000 for utviklingen av et nytt prosjekt (komponisthonorar). I tillegg honoreres prøver og konserter etter gjeldende Creo tariff.

Prosjektplan øvinger og konserter

  • Vår 2021: Øvinger

  • Juli 2021 (uke 29): Urframføring under Moldejazz

  • Høsten 2021: fire konserter, deriblant Dokkhuset Scene (Trondheim), Nasjonal jazzscene (Oslo).

Enkeltkunstnere så vel som mindre band (max trio) kan søke. Øvre aldersgrense 35 år (gjelder samtlige deltagere dersom søker er et band).

Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10), Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12), Albatrosh (2012/13), Kristoffer Lo (2013/14), Espen Reinertsen (2014/15), Anja Lauvdal & Heida Mobeck SKRAP (2015/16), Espen Berg (2016/17), The MaxX(2017/18), Alf Hulbækmo(2018/19), Johan Lindvall (2019/20)

Kriterier
Juryen legger stor vekt på den kunstneriske idè (besetning og hvilken retning prosjektet har). Minimum 50% av musikerne skal ha bosted i Trøndelag. 1/3 av disse kan være alumni NTNU som har flyttet etter endt utdanning. Kvinneandelen skal være minimum 20-30%. Besetningsstørrelse er i området 12 musikere.

Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, ett representativt lydspor i mp3 -format) sendes i epost til: post@mnj.no. Søknadsfrist: 1. mai 2020

Foto: SpareBank 1 SMN