Utøverstimuli

Rom for talentutvikling: Hva er talent - og hva er talentutvikling? Vi belyser temaet gjennom et innblikk i følgeforskningen som er gjort av talentutviklingsprogrammet FilmLab i Norge 2016–2019.

Ottmar har vært en del av programmet det er forsket på og deler erfaringer om tilbakemeldingskultur, og fra sin deltakelse på filmfestivalen i Cannes –som første kvinnelige norske filmprodusent med en film i festivalens hovedkonkurranse. 

Vi tar tematikken videre inn i diskusjoner i plenum og workshops.