Verk av Therese B. Ulvo på OFO 100-årsjubileum

Ifjor var KUPP-deltaker Therese Ulvos verk en installasjon under Ultima. I år fremføres verket av orkesteret.

Les mer her.

Foto: CF Wesenberg