Faglige samlinger i Talent Norge

Vil du møte menneskene i Talent Norges satsinger? Vi arrangerer en rekke ulike samlinger gjennom hele året, hvor noen er åpne for alle, mens andre er forbeholdt deltakere tilknyttet våre satsinger. Les mer om våre ulike fagsamlinger, åpne møteplasser (TN Møteplass) og møteplasser i forbindelse med Olympiatoppens prestasjonsklynge.