UP 1.0

Utviklingsprogrammet UP 1.0 er et samarbeid mellom Talent Norge og Norsk filminstitutt, og inngår som en viktig del av de to virksomhetenes helhetlige satsing på kvinner i film- og TV-bransje.