Helsetilbud for kunsttalenter

Talent Norge og Olympiatoppen utvider sitt samarbeid, samt oppretter større regionalt tilbud i Nord-Norge med støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge og Samfunnsløftet.