Tverrfaglig kompetanseutveksling og fagsamlinger

Talent Norge fremmer utvikling av kompetanse på tvers av fagområder. Vårt unike nettverk av talentprogram gir grunnlag for en pågående dialog om utveksling av kompetanse og erfaringer.

For å legge til rette for slik kompetanseutveksling og ellers fremme annen spisset fagkompetanse knyttet til talentutvikling, arrangerer vi i Talent Norge fire årlige fagsamlinger hvor deltagere i alle programmene inviteres til å delta.

Eksempel på kommende fagsamling på MUNCH 12.12.22