ArtEx fagsamling 23. og 24. september

21.09.2017 / 23. og 24. september blir det ArtEx Fagsamling med tema Estetisk signatur og kunstnerisk stemme. 23. september er åpent for alle satsningene i Talent Norge.

Et kritisk stadium i høyere utvikling innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus – en egen kunstnerisk stemme. Derfor vier ArtEx denne samlingen til å sette fokus på nettopp dette. Fagsamlingen ser på ulike stadier i arbeidet med å finne en kunstnerisk stemme, gjennom både refleksjon og praktiske verktøy.

Lørdagen innledes med en musikalsk seksjon hvor pianist og komponist Espen Berg improviserer over temaet kunstnerisk stemme.

I foredraget Fra uttrykksbehov til kunstnerisk stemme setter faglig leder i ArtEx Even Lynne søkelyset på overgangen fra å ha fokus på teknikk, ferdigheter og det å prestere bedre, til å bli mer ”seg selv” i møte med kunsten.

Tema blir videre drøftet i en panelsamtale med både talenter og utøvere, moderert av Tom Remlov, teatersjef ved Riksteatret. Paneldeltagerne vil forfølge og utdype spørsmål rundt utvikling av egen kunstneriske stemme, og det vil åpnes for spørsmål fra publikum.

Doktorgradsstipendiat Anne Fylling Frøyen og Jarle Aambø, medlem av faglig råd i ArtEx og leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge, drøfter hvordan man kan bruke mentale verktøy for å skifte fokus.

Gjennom hele fagsamlingen vil det legges opp til samtale mellom deltagerne og foredragsholderne.

I tillegg til deltakerne i ArtEx vil åtte av de andre satsingene til Talent Norge delta på samlingen.