ArtEx fagsamling om balanse og forebygging

16.05.2023 / 28. og 29. februar arrangeres den første fagsamlingen i ArtEx 2020!

NB! Fagsamlingen er nå fullsatt. 

Vi ønsker alle deltakere i Talent Norges satsinger hjertelig velkommen til å delta 29. februar. Hele denne dagen er fagsamlingen på Olympiatoppen. Vi dekker reise og enkel bevertning. Påmelding til monica@talentnorge.no innen 17. februar.

Balanse og forebygging som tema
Det å skape kunst på høyt nivå er en krevende og svært personlig prosess. I perioder kan det legge beslag på all tilgjengelig energi, og man kan komme inn i et mønster som er preget av voldsomme opp- og nedturer. Noen ganger kan dette være helt nødvendig for å oppnå gode kunstneriske resultater, men det kan også føre til utbrenthet og skader.

På denne samlingen vil vi snakke om metodene og teknikkene som kan hjelpe kunstneren å balansere de ulike delene av livet både i og utenfor kunsten. Vi vil se nærmere på hvordan man kan forebygge skader og lære seg å regulere mental spenning i forbindelse med opptredener, utstillinger og fremvisninger.

 

PROGRAM DAG 1: 28. FEBRUAR 

For ArtEx-talenter

9.30 Velkomst

9.45-10.00 Velkommen til Olympiatoppen med Jarle Aambø
Som vert for ArtEx ønsker Jarle Aambø, leder av Olympiatoppens prestasjonsklynge, velkommen og gir en kort innføring i Olympiatoppens arbeid. 

10.00-11.00 Balansekunst med Liv Hemmestad 
Fagansvarlig for idrettscoaching på Olympiatoppen og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Liv Hemmestad har skrevet en doktorgrad og temaet Bakansekunst, der hun har forsket på håndball landslaget kvinner, som hun fulgte tett i flere år. Hun jobber med lederskap og lagprosesser i landslag, og jobber aktivt for å innarbeide verdier på en slik måte at de skal bety noe og bli virksomme. 

Hun vil snakke om balansekunst og dele noen refleksjoner om hvordan vi på best mulig måte kan balansere og håndtere spenningsforhold, paradokser og verdidilemmaer i høyt presterende kulturer. 

11.00-11.15 Pause 

11.15-13.00 «Timani workshop 1» med Tina Margareta Nilssen
Tina Margareta Nilssen er en norsk musiker som over flere år har utviklet en egen metode (Timani) der samspillet mellom kropp og utøvende kunstneres prestasjoner settes i søkelyset. I denne workshopen gir hun deltagerne på samlingen en praktisk innføring i sine øvelser og hvordan de kan gjøres relevant for hver enkelt deltaker.

13.00-13.45 Lunsj

13.45-14.30 «Prestasjonspsykologi» med Nils Harald Sødal
Nils Harald Sødal er scenekunstner, forfatter og stipendiat på Kunsthøgskolen i Oslo. Der forsker han på prestasjonssituasjonen hos toppidrettsutøvere og utøvende kunstnere og vil i foredraget legge frem sine forskningsresultater og refleksjoner på dette feltet.

Sødal har jobbet som scenekunstner et helt liv, blant annet som fast ansatt solist ved Den Norske Opera og skuespiller på Det Norske Teater. Han har gjestet flere store europeiske operahus og er i tillegg en kritikerrost forfatter med tre romanutgivelser bak seg. Med bakgrunn i et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den Norske Opera jobber han for tiden med en doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo hvor han forsker på prestasjonspsykologi, kreativitet og skaperkraft.

Sødal er mye brukt som foredragsholder både innenfor kulturfeltet og næringslivet. Det siste året har han vært knyttet til lederutviklingen i Utenriksdepartementet hvor han har coachet ambassadører og ambassade.sjefer.

14.35-15.05 ArtEx-koret
Som et kort innslag etter lunsj har Artex-koret en prøve ledet av en nåværende eller tidligere deltager i programmet. Temaene kan variere fra samling til samling.

15.05-15.15 Pause

15.15-15.45 Networking med Yaniv Cohen
Som en innledning til neste fagsamling på festspillene i Bergen, setter Yaniv Cohen fra faglig råd et praktisk og prinsipielt søkelys på betydningen av networking innenfor utøvende kunstarter.

15.45-16.45 Felles refleksjon med Runar Hodne
Under ledelse av professor Runar Hodne fra faglig råd i ArtEx arrangeres det refleksjon i grupper og i plenum over temaene som er blitt introdusert før lunsj.

16.45-17.00 Pause 

17.00-18.00 Deling av læringshistorier
To ArtEx-deltagere har forberedt læringshistorier fra eget liv, og vil i denne sesjonen dele dem med resten av gruppen.

 

PROGRAM DAG 2: 29. FEBRUAR

For deltakere i alle Talent Norges satsinger

9.30-9.45 Velkommen til Olympiatoppen med Jarle Aambø
Som vert for ArtEx ønsker Jarle Aambø velkommen og gir en kort innføring i Olympiatoppens arbeid. 

9.45-11.15 «Forventninger, press og stress: Hvordan skape gode prestasjoner, balanse og glede på min prestasjonsarena?» med Tom Henning Øvrebø
Tom Henning Øvrebø er psykolog spes. i arb- og org. psykologi. Han er tilknyttet avdeling for idrettspsykologi ved Olympiatoppen og er for tiden stipendiat ved Norges Idrettshøgskole der han forsker på psykisk helse i toppidrett. I sitt foredrag vil han rette søkelyset mot hvordan stress og mestring av stress, samt det å ha en god balanse i hverdagen virker inn på trivsel og prestasjon. Hør podkast fra tidligere fagamling her.

11.15-11.30 Pause

11.30-12.30 Kunstnerisk deling
To Artex- deltagere deler kunstnerisk med utgangspunkt i sine arbeider. Etter hvert bidrag blir det en samtale mellom kunstner og sal om en konkret problemstilling.

12.30-13.15 Lunsj 

13.15-14.45 «Livet er et usikkert prosjekt» med Ingvard Wilhelmsen
Ingvard Wilhelmsen er Professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Har i 22 år drevet en liten Hypokonderklinikk i en 20 %-stilling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han har skrevet flere bøker, bl.a. «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre». Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Han vil ta opp våre holdninger til grubling og bekymring, usikkerhet og risiko, oss selv og andre - om selvbilde, sosial angst og perfeksjonisme/prestasjonsangst. 

14.45-15.00 Pause

15.00-16.15 «Timani workshop 2» med Tina Margareta Nilssen
I denne andre delen av sin workshop om Timani viderefører Tina Margareta Nilssen sitt arbeid med bevegelse og kropp fra dagen før, i tillegg til å knytte dette opp mot den mentale delen av det å være kunstner og jobbe kreativt i ofte pressede situasjoner. Hun berører temaer som hvordan kroppen kan hjelpe til med å styrke det mentale, og hvordan enkle avspenningsteknikker kan få kroppen til å fungere bedre under press. 

16.15-16.30 Pause

16.30-17.30 Trening i et helhetsperspektiv med Olympiatoppen


Kommende fagsamlinger i 2020
På dag to av alle fagsamlingene i ArtEx får du som talent eller prosjektleder i en av Talent Norges satsinger en unik mulighet til å møte de andre deltakerne i Talent Norge, delta i kunnskapsdelingen på tvers og la deg inspirere av fremstående kunstnere. Hver av samlingene i ArtEx har sitt eget tema, og du kan lese mer om program og tidspunkt for alle samlingene i 2020 her. Meld deg på allerede nå til monica@talentnorge.no for å sikre deg plass.