ArtEx fagsamling om inspirasjon

17.10.2019 / 6. og 7. desember arrangeres den fjerde fagsamlingen i ArtEx 2019.

Vi ønsker alle deltakere i Talent Norges satsinger hjertelig velkommen til å delta 7. desember. Hele denne dagen er fagsamlingen på Sentralen. Vi dekker reise og enkel bevertning. Påmelding til monica@talentnorge.no innen 22. november. 

Inspirasjon som tema
Inspirasjon er et upresist begrep med et til tider uklart innhold. Likevel spiller inspirasjon og kreativitet en avgjørende rolle i mange kunstneriske prosesser. Noen ganger kommer ideene nærmest av seg selv, andre ganger må man jobbe systematisk for å få kunstneriske resultater. Finnes det tankesett og væremåter som fremmer kunstnerens intuitive side og øker sjansene for å oppleve flere skapende øyeblikk?

PROGRAM 6. DESEMBER - DAG 1

9.00 Velkomst på Sentralen

9.15-13.15 «Kreativitet er noe dritt...» med Ivar «Ravi» Johansen
Ravi startet Jaga Jazzist sammen med Martin Horntveth i 1994. Han har vært musiker med blant andre teatergruppen Stella Polaris, St. Thomas, Briskeby og Hasse Farmen. I årene 2003-2006 herjet han hitlistene og invaderte landets radioer med DJ Løv og Folk & Røvere. Ravi har også laget musikk og tekst for NSB/Vy, NRK Super, Stortingets læringssenter og Gyldendals skoleplattform. Han har en bachelorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Ravis bidrag heter «Kreativitet er noe dritt». Her skal han ta for seg noen av de ordene han misliker mest i hele verden: Kreativitet, inspirasjon og musikalitet. Ravi tror det ville vært mer skaperkraft, idérikdom og nyskapende kunst i verden uten disse begrepene, men han vil likevel gjøre et forsøk på å ta kreativitet og musikalitet ned fra de svevende sfærer og binde ordene fast på jorda, nede blant folk flest, nede blant deg og meg.

Ravis foredrag er etterfulgt av en tekstworkshop. Her er ingenting rett og galt, diskusjonen og meningssammenstøt er det viktige. Vi skal gjøre to tekstøvelser. En oversettingsøvelse og en reformering. I sistnevnte skal en tekst som er saklig og tørr bli til noe som vekker 
nysgjerrighet, ambivalens og følelser.

13.15-14.00 Lunsj

14.00-14.30 ArtEx-koret
Som et kort sosialt innslag i lunsjen har ArtEx-koret en liten prøve med en av deltagerne som dirigent, og nåværende eller tidligere deltagere på et eller flere instrumenter.

14.30-15.45 «Torbjørns reise» med Torbjørn Eriksen
Skuespiller Torbjørn Berglund Eriksen fikk sin første Hedda-pris i 2012 for sin innsats i «Sorga kler elektra» på Det norske teatret, og i 2014 ble han igjen tildelt Hedda prisen for sin tolkning av rollen Hamlet på Rogaland teater. I perioder har han valgt å holde seg borte fra scenisk arbeid, men hans søken har også ledet tilbake til scenen. I dette foredraget forteller Torbjørn Berglund Eriksen mer om sine erfaringer knyttet til sammenhengen mellom valg og inspirasjon.


15.45-16.00 Pause

16.00-17.15 Deltagerne deler
Tre ArtEx-deltagere har forberedt læringshistorier fra eget liv, og vil i denne sesjonen dele dem med resten av gruppen.

PROGRAM 7. DESEMBER - DAG 2
 

10.00 Velkomst på Sentralen

10.15-11.15 «Ideer»
Et foredrag om kreativitet og idéutvikling. Finnes det grep og strategier som kunstneren kan bruke for å sette seg selv i en kreativ tilstand og utvikle ideer?

11.15-11.30 Pause

11.30-12.45 Kunstnerisk deling
To ArtEx-deltagere deler kunstnerisk med utgangspunkt i sine arbeider. Etter hvert bidrag blir det en samtale mellom kunstner og sal om en konkret problemstilling.

13.45-15.15 «Å øve på øvingen som inspirasjonskilde» med Even Lynne
Even Lynne er faglig leder i ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder. Hva skjer når en utøvende kunstner begynner å øve på øvingen? Hvordan kan det skje, hvilke temaer blir aktuelle da og på hvilken måte kan det skape inspirasjon å oppdage dypere dimensjoner i øvingsarbeidet? I sitt foredrag tangerer Even Lynne disse spørsmålet, og slår på den måten en bro mellom øvingsarbeidet fra septembersamlingen og temaet inspirasjon.  

15.15-15.30 Pause

15.30-17.00 «Vis meg di trefjøl» med Ingrid Bolsø Berdal og Ester Buchmann
Ingrid Bolsø Berdal og Esther Buchmann er interesserte i om vi knytter selvverdi til det vi leverer som kunstnere. Er vår identitet som menneske klistret sammen med våre kunstneriske resultater? Hvis ja: Hvordan kan en slik sammenkobling påvirke kreativiteten og skapergleden vår – og det kunstneriske resultatet i seg selv? Etter et foredrag om hvordan vi kan bli friere og mer autentiske i den skapende prosessen, vil de gjennomføre noen bevisstgjøringsøvelser med gruppa rundt temaet identitet vs. kunstnerisk resultat.

Esther Buchmann er sanger, låtskriver og illlustratør. Hun har bachelor i medievitenskap fra NTNU i Trondheim og har studert ved Kaospilotene i Danmark. I sitt virke som musiker og komponist har hun gitt ut tre kritikerroste album med bandet EstherOrkester, samt skrevet musikk for andre. Som illustratør har Buchmann spesialisert seg innen scribing/visuell dokumentasjon.

Ingrid Bolsø Berdal har studert musikk ved Institutt for musikk ved NTNU, og er utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole (KHiO). Hun har vunnet både Heddapris og Amandapris for sine arbeider, og nå aktuell med «Spionen». Hun har også jobbet på internasjonale produksjoner, i filmer som «Hercules» og «Hansel&Gretel: Witch Hunters». Hun var også å se i to sesonger av HBOs kritikerroste tv-serie «Westworld».

Kommende fagsamlinger 2019-2020
På dag to av alle fagsamlingene i ArtEx får du som talent eller prosjektleder i en av Talent Norges satsinger en unik mulighet til å møte de andre deltakerne i Talent Norge, delta i kunnskapsdelingen på tvers og la deg inspirere av fremstående kunstnere. Hver av samlingene i ArtEx har sitt eget tema, og du kan lese mer om program og tidspunkt for alle samlingene i 2019 og 2020 her. Meld deg på allerede nå til monica@talentnorge.no for å sikre deg plass.