ArtEx fagsamling om øving

14.08.2019 / 20. og 21. september arrangeres den tredje fagsamlingen i ArtEx 2019.

Vi ønsker alle deltakere i Talent Norges satsinger hjertelig velkommen til å delta 21. september. Hele denne dagen er fagsamlingen på Norges musikkhøgskole. Vi dekker reise og enkel bevertning. Påmelding til monica@talentnorge.no innen 10. september. 

Øving som tema
Øving er en viktig del av de fleste utøvende kunstneres hverdag, og mange finner sine egne øvingsmåter. Målet for samlingen er likevel å finne generelle praksiser som har betydning for den gode øvingen, blant annet å undersøke hvilken rolle viljestyrke og selvdisiplin spiller i øvingsarbeidet. Videre retter vi søkelyset på hva som skjer biologisk med mennesker som øver, hvilke kognitive prosesser som støtter god læring og hvordan kunnskap om dette kan være til hjelp i arbeidet med å skape en god øvingsstrategi.

Vi vil problematisere talentbegrepet, og gi en gjennomgang Zimmermanns selvreguleringsmodell og av Anders Ericksons prinsipp om «deliberat practice». Workshop med intervjuer, gruppesamtaler og plenumspresentasjoner vil gi deltakerne mulighet til å reflektere over egen øving og utveksle erfaringer. Deltakerne får møte markante kunstnerprofiler som forteller sine øvingshistorier med hovedvekt på utfordringer, erfaringer og særegne faglige problemstillinger innenfor utøvende kunstarter.

PROGRAM 20. SEPTEMBER DAG 1 

10.00 Velkomst på Sentralen

10.15-11.15 «Impulser til øving» med prof. Steinar Ofsdal
Steinar Ofsdal er dobbel Spellemannpris-vinner, komponist, multiinstrumentalist og professor ved Norges musikkhøgskole og Ole Bull-akademiet. Som en notorisk nysgjerrig musiker har han lang erfaring med å tilegne seg nye ferdigheter, og han vil øse både verbalt og musikalsk av denne kunnskapen i sin behandling av temaet øving. Ofsdal vil spesielt belyse hvordan lekende søk i ulike og overraskende retninger også kan berike eksperter som jobber svært spisset og spesialisert.

11.15-11.30 Pause

11.30-12.45 «Samtale om kultur for læring og øving» med moderator Jarle Aambø
Jarle Aambø er leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge som arrangerer Prestasjonskonferansen og medlem av faglig råd i ArtEx.

Deltagerne blir delt inn i grupper, trekker temakort og deler erfaringer. 
Etter gruppedelingen utveksler gruppene sine refleksjoner i plenum. Hovedtanken er å få deltagerne til å snakke om den tause kunnskapen de allerede sitter med om læring og øving.

12.45-14.00 Lunsj

14.00- 14.30 ArtEx-kor
Som et kort sosialt innslag i lunsjen har ArtEx-koret en liten prøve med én av deltagerne som dirigent, og nåværende eller tidligere deltagere på ett eller flere instrumenter.

14.30-15.00 Felles transport til Norges musikkhøgskole

15.00-16.45 «Øvingsteknologi» med PhD. Johannes Hatfield
Johannes Hatfield jobber i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi på Norges musikkhøgskole. Han forsker på mental øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom.

Han tar imot oss i øvingslaboratoriet på NMH, og setter deltagerne inn i arbeidet 
som pågår der med å simulere konsertsituasjoner ved hjelp av VR-utstyr. Noen av deltagerne vil få anledning til å prøve ut utstyret mens de spiller. Vi reflekterer sammen over laboratorieerfaringene. Hatfield veileder også deltagerne i installering av en øvings-app på telefonene sine, og underviser i bruken av denne teknologien.

16.45-17.00 Pause

17.00–18.30 Deltagerne deler
Tre ArtEx-deltagere har forberedt læringshistorier fra sitt eget liv, og vil i denne sesjonen dele dem med resten av programdeltagerne. Sesjonen avsluttes med en felles refleksjonsrunde.

 

PROGRAM 21. SEPTEMBER DAG 2 

10.00 Velkomst på Norges musikkhøgskole

10.15–11.45 «Viljestyrke - historie og praksis» med Even Lynne
Even Lynne er faglig leder i ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Viljestyrke spiller en viktig rolle når man øver. I foredraget rettes søkelys på hvordan synet på viljens betydning har endret seg gjennom historien, samt praksiser og metoder som trener og fremmer viljestyrke.

11.45-12.00 Pause

12.00-12.30 «Informasjon om og forberedelser til Prestasjonskonferansen» med Jarle Aambø
Jarle Aambø er leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge som arrangerer Prestasjonskonferansen og medlem av faglig råd i ArtEx. Prestasjonskonferansen er en årlig møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur.

12.30-13.15 Lunsj

13.15-15.15 «Making the body a better tool - workshop i Ian Lev-metoden» med Moran Itzhaky Abargel
Moran Itzhaky Abergel er sertifisert terapeut i Ilan Lev-metoden (2009), assisterer Ilan Lev-sertifiseringskursene, danser og koreograf. I sitt arbeid undersøker hun kroppens evne til å finne sine egne bevegelsesløsninger for bedre helse og omsorg for seg selv, og jobber å bryte mønstre og vaner vi tillegger oss.

15.15-15.30 Pause

15.30-16.45 «Strategier for god øving» med PhD. Johannes Hatfield
Johannes Hatfield arbeider på Norges musikkhøgskole i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi. Han har forsket på mental øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom.

Foredraget vil inneholde en oversikt over øvingens historie med vekt på hvordan man tenkte omkring øving før. Hva vektla store musikere i sin opplæring av andre, hva sier forskerne i dag og hvilke funn er blitt gjort som underbygger deres anbefalinger? Disse og andre spørsmål knyttet til øving vil belyses.

16.45-17.00 Pause

17.00-18.00 Kunstnerisk deling med moderator prof. Inge-Lise Langfeldt
Inge-Lise Langfeldt er professor og hovedlærer for klippelinjen ved Den norske filmskolen, og medlem av Faglig råd i ArtEx.

Som en avslutning på dagen vil ArtEx-deltagere dele med utgangspunkt i sine kunstneriske arbeider. Etter hvert bidrag blir det en samtale mellom kunstner og sal om en konkret problemstilling.

Kommende fagsamlinger 2019-2020
På dag to av alle fagsamlingene i ArtEx får du som talent eller prosjektleder i en av Talent Norges satsinger en unik mulighet til å møte de andre deltakerne i Talent Norge, delta i kunnskapsdelingen på tvers og la deg inspirere av fremstående kunstnere. Hver av samlingene i ArtEx har sitt eget tema, og du kan lese mer om program og tidspunkt for alle samlingene i 2019 og 2020 her. Meld deg på allerede nå til monica@talentnorge.no for å sikre deg plass.