Dirigentløftet Kor – Vi styrker Norge som dirigentnasjon!

25.05.2022 / Program som Dirigentforum Kor er sårt nødvendig, og det som gjøres her er helt utrolig. Jeg er virkelig imponert, sier en begeistret Kaspars Putnins, musikksjef ved Sveriges Radiokor og mentor i programmet.

Høsten 2018 lanserte Talent Norge og Sparebankstiftelsen DnB Dirigentløftet. Etter tre år med Dirigentforum Orkester ble også Dirigentforum Kor lansert. Modellen er den samme. Unge dirigenttalenter får praksis med et profesjonelt kor under veiledning av de beste på feltet.

Programmet er ment som et faglig tilbud til unge, fremadstormende kordirigenter, hvor de får bryne seg på de aller beste kor under veiledning av de fremste norske og internasjonale mentorer. Nylig hadde programmet sin tredje samling. Denne gangen med det Norske Solistkor og den anerkjente latviske dirigenten Kaspars Putniņš som mentor.

Putniņš, som for tiden er musikksjef ved Sveriges Radiokor, og innehar en av de mest ettertraktede dirigentposisjoner på den internasjonale korscenen, er svært entusiastisk for programmet. 

-Dette programmet er nøyaktig det feltet trenger. Dere ligger helt i forkant av feltet på verdensbasis. Erfaringen dette programmet gir er sårt tiltrengt, samtidig som det er det svært få plattformer man kan tilegne seg den på, ikke minst på rett nivå.

Morten Wensberg, dekan og professor i dirigering ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger (UiS), og leder av Dirigentløftets faglige råd understreker nødvendigheten av programmet.

-Med mer enn 3500 kor i Norge er det et stort behov for dyktige kordirigenter over hele landet, på alle nivåer. Derfor er en satsing på kordirigenter en av bærebjelkene i Dirigentforum. Modellen har vi allerede praktisert noen år for orkesterdirigenter. Det dreier seg om å skape en trygg og samtidig faglig utfordrende læringsarena for våre fremste unge dirigenttalenter der de får anledning til å finpusse sin teknikk, sin formidling, og der de får prøvet ut sine kunstneriske ideer. Vi ser at dirigentene virkelig vokser på dette og at Dirigentforum for mange er en viktig portal inn til å etablere seg på et profesjonelt nivå.

Programmet er rettet mot musikere eller dirigentstudenter som allerede kan vise til et høyt dirigentfaglig nivå og kunstnerisk potensiale. Talentene velges ut basert på kunstneriske, musikalske og dirigentfaglige evner, og det er ingen krav til formell utdanning. Man tas opp for en periode på to år.

Talent i Dirigentforum Kor, Louis Gal er inne i sitt første år og forteller at han foreløpig har mest erfaring med barnekor og amatørkor, men at han aspirerer mot nye prosjekter. -Å jobbe med profesjonelle ensembler og kor er virkelig stimulerende. Det gir mulighet til å jobbe med ulike typer repertoar, og det gir rom for å søke en enda sterkere tilknytning til musikerne, og kreve mer av dem. Han ser på deltagelsen i programmet som en fantastisk mulighet i karrieren. - Tilbakemeldingene fra svært erfarne mentorer og sangere er virkelig verdifulle. Jeg føler at jeg får erfaring og selvtillit mellom hver økt, samtidig som jeg oppdager nytt repertoar hver gang.

Programmet krever mye av deltagerne. Som talent i Dirigentforum Kor er du med på fire samlinger i året. Grundige forberedelser er en forutsetning for deltagelse på samlingene.  I forkant av hver samling må talentene studere materiale de skal arbeide med, dette innebærer analyse av partitur, tekst, tessitura og uttale, samt en analyse av verkets kontekst og historie.

Under samlingene får hvert talent 50 minutter på podiet under veiledning av mentor. Talentene filmes i aksjon og gjør en analyse av gjennomføringen i etterkant. Her legges det vekt på den musikalske tolkningen og dirigentens kroppsspråk. Analysene gjøres i plenum for felles læring.

-Ensemblene og mentorene vi jobber med er kalibrert inn mot det aller høyeste faglige nivå, og det forventes det samme av deltakerne. Målet er å sette de nye generasjoner dirigenter i Norge i stand til å ta på seg ledende roller både i norsk musikkliv og internasjonalt, sier Morten Wensberg.

 

Om Dirigentforum Kor

Dirigentforum Kor er del av Dirigentløftet, en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for norske dirigenter.

Antall plasser: 5

Øvre aldersgrense ved søknad: 30 år.

Programmets lengde: 2 år

 

18. oktober 2022

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet.

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet
20. september 2022

Sebastian Vobes - Låtskriver

"Du kommer langt ved å bare være grei og ålreit, skriv og produser så ofte du kan, men gjør det med andre også! To/tre hoder er bedre enn ett."

Sebastian Vobes - Låtskriver
16. september 2022

Mariam Gviniashvili - Composer

"Don't wait for things to happen. Make them happen!"

Mariam Gviniashvili - Composer