Første opptak til NORLAs forfatterskole

23.09.2016 / I løpet av høsten blir det klart hvem som blir de aller første forfatterne i NORLAs utviklingsprogram for nye forfatterstemmer. Frem til 10. oktober kan alle forlagsredaksjoner foreslå kandidater til programmet.

– Vi er på utkikk etter forfattertalenter innen alle sjangere, både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur for voksne og sakprosa. Også tegneserieforfattere og billedbokskapere kan foreslås, sier seniorrådgiver i NORLA og prosjektleder for talentprogrammet, Dina Roll-Hansen.

Hun forteller at utviklingsprogrammet er et ledd i satsningen på Bokmessen i Frankfurt 2019, hvor Norge skal være hovedland. En viktig målsetning i forbindelse med messen er å få frem nye forfatterstemmer.

I alt skal omtrent 20 forfattertalenter inn i programmet, men første pulje skal bestå av 3 – 4 personer. De har oppstart vinteren 2017.

Internasjonalt fokus
Talentprogrammet til NORLA vil i stor grad handle om den internasjonale delen av det å være forfattere.

– Vi vil legge vekt på praktisk erfaring fremfor teoretisk undervisning. Opplegget vil stort sett bestå av workshops og “praksis” i form av deltakelse på messer, festivaler og oversetterseminarer i utlandet, forteller Roll-Hansen.

Slik kan forfattertalentene dra nytte av det store, internasjonale nettverket til NORLA. I tillegg til arrangementer i utlandet, vil det også bli samlinger i Norge. Deltagerne vil få dekket utgifter i forbindelse med både samlinger og reiser.

– Vi håper på mange gode søkere til NORLA-skolen! Dette er en unik mulighet til å lære om den internasjonale dimensjonen ved det å være forfatter, avslutter Roll-Hansen.

Søknad med begrunnelse sendes til NORLA postboks 1414 Vika, 0115 Oslo, eller pr epost: dina.roll-hansen@norla.no innen 10. oktober 2016.

Les mer om programmet her.