Jeanine Lukusa om talentprogrammet TekstLab inkubator

08.06.2017 / – Det store målet mitt er å stå på scenen i Operaen sammen med Bjørn Eidsvåg og Kari Bremnes, sier Jeaninne Lukusa, muntlig forteller tilknyttet TekstLab Inkubator.

– Da jeg begynte som forteller, var det mange som lurte på hva jeg drev med. Rapper du? Forteller du eventyr? Synger du? Det fantes ingen stipendordninger hvor jeg passet inn, og jeg forsto ikke hvordan jeg skulle kunne leve av kunstarten min.

– Det arbeidet TekstLab Inkubator gjør er helt uvurderlig. Du blir behandlet som en profesjonell utøver, du blir tatt på alvor, du får en ordentlig kontrakt, mentorer, og du kan selv velge hvilke kunstnere du vil jobbe med. Ingen bestemmer over deg, i stedet får du mulighet til å utvikle ditt eget prosjekt og din egen stemme, sier hun.

Om TekstLab Inkubator
TekstLab Inkubator er en del av sceneprosjektet TekstLab og skal gi utvalgte scenekunstnere mulighet til å fordype seg over lengre tid i utvikling av tekster og et personlig scenisk uttrykk.

TekstLab ble opprettet for å rekruttere og utvikle nye stemmer utenfor kulturskolene og det etablerte kunstlivet, og for å tilby unge og etablerte kunstnere en arena for å utvikle nye kunstuttrykk innen fri scenekunst som sang, dans, musikk, tekst, slam/poesi og performance. Målet er å bidra til økt kvalitet, mer nyskaping og større kunstnerisk mangfold innen skapende og utøvende scenekunst. Programmet TekstLab Inkubator er et individuelt tilpasset talentprogram knyttet til TeksLab, rettet mot utøvere med et kunstnerisk særpreg.

Kunstutviklingen skjer gjennom prosessarbeid tilpasset hver enkelt deltaker; fra idé til tekst og frem til scenisk uttrykk. Kunstnerens egne premisser legges til grunn, og det gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer i faste rammer. Hver deltaker jobber tett sammen med en fast mentor på et høyt faglig og profesjonelt nivå. Ideer utprøves gjennom praktisk eksperimentering med dansere, koreografer, skuespillere, musikere, instruktører og dramaturger tilpasset prosessens og kunstnerens behov.