– Kultur er det uttrykket som skapes av menneskelig intellektuell aktivitet, hva enn det måtte være

06.05.2019 / Cecilie Malm Brundtland og Knut Brundtland er begge kunstsamlere og sitter på en av Norges største private kunstsamlinger. Ekteparet Brundtland er en av de private bidragsyterne til en av Talent Norges satsinger på unge kunstnere, i samarbeid med Astrup Fearnley museet.

Hva er bakgrunnen for at dere har valgt å samarbeide med Talent Norge?
– Jeg ble kontaktet og spurt om å bidra i idéprosessen rundt det å danne et prosjekt for å hjelpe unge, norske kunstnere. Det som ligger i bunn er et ønske om å løfte frem disse unge kunst-talentene på en måte som har effekter utover kun én markering, og et ønske om å overføre kunnskap og erfaring fra andre sektorer. Vi har stor tro på at man må tenke mer helhetlig og ikke prøve å separere aktørene. Museer, gallerier, kunstnere, samlere og anmeldere snakker ikke sammen, og det må gjøres noe med, forteller Knut Brundtland.

– Når det gjelder kunstverdenen er jeg Maoist, la tusen blomster blomstre. I kunsten må det bygges ned barrierer, motsetninger og maktstrukturer. Den offentlige sektor har lenge tatt på seg ansvaret for å støtte kunsten, men jeg tror veien videre ligger i skjæringspunktet mellom offentlig og privat støtte. Det er sunt at også private bidragsytere kommer inn og bidrar slik at vi sikrer variasjon, nye røster og at det blir dynamisk og levende. Så all ære til Talent Norge som ville tenke nytt og turte å gjennomføre det. Dette er ikke blitt gjort før, legger han til.

Kan dere fortelle mer om prosjektet dere støtter?
– Vi er blant flere kunstsamlere som er med som private bidragsytere i prosjektet «Sol og vår i januar - Neste generasjon i norsk samtidskunst». Gjennom prosjektet har seks unge kunstnere fått nok økonomisk støtte til å kunne jobbe utelukkende med ett prosjekt i et år, som deretter ble stilt ut på Astrup Fearnley. Alle kunstsamlerne ga penger som ble puttet i en pot og distribuert ut til kunstnere valgt ut av Astrup Fearnley, og ble brukt på materialer og leie av atelier og innleide ressurser. Dette er ting man ikke har råd til på egenhånd som kunstner. I tillegg fikk alle samlerne hver sin kunstner, trukket gjennom loddtrekning, som man fulgte og avslutningsvis kjøper utstillingsverket av. Hver kunstner ble også satt sammen med en kunstskribent som skulle følge prosessen deres, sier Cecilie Malm Brundtland.

Vi fikk tildelt Miriam Hansen, og har hatt kontakt med henne hele veien. Hun brukte pengene på å leie Munchs atelier på Ekely, hvor hun fikk muligheten til å endelig teste installasjonen sin i et stort nok rom. Miriam har vært inspirert av urter og hekser, og har tatt utgangspunkt i bulmurten. Grunnet sine psykedeliske effekter er urten forbudt å dyrke i Norge, så hun har måttet søke om lov til å gro planten i et gartneri. Det sies at hekser brukte urten i en salve som de smurte inn seg selv og sopelimen med før de fløy til Bloksberg. Installasjonen er kjempestor og ble kjempefin, fortsetter hun.

– Det ble utrolig bra, og det er ganske unikt for kunstsamlere å få følge hele kunstprosessen fra skisse til ferdig utstilling, legger Knut til.

Hva er kultur for dere?
– For meg er det alt som engasjerer på et visuelt og emosjonelt, mellommenneskelig plan. Det er noe som er skapt og bearbeidet av mennesker, svarer Cecilie.

– Jeg er enig med Cecilie, men jeg vil legge til at kultur er det uttrykket som skapes av menneskelig intellektuell aktivitet, hva enn det måtte være. Det kan ende i et tegnet bygg, et musikkstykke, en teaterforestilling, et maleri. Det kan være så mangt. Men for oss skal det være noe som har et estetisk eller funksjonelt innhold og ikke bare et uttrykk for en aktivitet, avslutter Knut.

Les mer om satsingen Plattform for ung norsk kunst og kritikk her.

Foto: Caroline Roka

 

Skulpturpunkt: Ekebergparken

Prosjektet Skulpturpunkt: Ekebergparken har som ambisjon å styrke og løfte frem nye og unge kunstnere innenfor det tredimensjonale kunstfeltet.

Skulpturpunkt: Ekebergparken
29. september 2022

SOLO OSLO

SOLO OSLO er et banebrytende talentprogram i regi av MUNCH, støttet av Talent Norge og Canica, og viet noen av Norges mest talentfulle samtidskunstnere.

SOLO OSLO
09. februar 2022

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge

Idun Baltzersen har allerede godt fotfeste i svenske kunstmiljøer, men tror at ArtEx-programmet kan gi uvurderlig drahjelp til å bli et etablert navn i hjemlandet.

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge