Markante unge kunstnere og skribenter i ny kunst- og kritikksatsing

16.03.2018 / Astrup Fearnley Museet er en av få museale institusjoner i Norge som har dedikert store gruppeutstillinger til unge norske kunstnere. Januar 2019 inviterer museet til en ny stor utstilling med seks utvalgte unge kunstnere, som hver følges av en kunstskribent fra samme generasjon. Et knippe veletablerte kunstsamlere er knyttet til den nye kunstsatsingen.

- Vi er svært glade for å få bidra til å løfte unge kunstnere og kunstskribenter sammen med Astrup Fearnley Museet, Fritt Ord og et knippe dedikerte samlere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. - Astrup Fearnley Museets arbeid for å løfte frem ung norsk kunst har gitt positive ringvirkninger for mange unge norske kunstnerne gjennom anerkjennelse og karrieremuligheter. Prosjektet som nå settes i gang er unikt i sitt slag og vil gi de utvalgte kunstnere og skribentene en solid plattform for et profesjonelt kunstnerisk virke, sier Mediaas Jørstad.

- Prosjektet virker svært spennende. Det uvanlige samspillet mellom kunstnerne og skribentene kan forhåpentlig også skape nye måter å formidle kritisk og lærerik tenkning om kunstens rolle i samfunnet, sier Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord.

Prosjektet med arbeidstittelen Plattform for ung norsk kunst og kritikk gir kunstnerne muligheten til et langvarig fordypningsarbeid og produksjon frem mot en stor utstilling på Astrup Fearnley Museet i januar 2019. Seks utvalgte skribenter følger hver sin kunstner gjennom prosjektperioden og skal produsere en omfattende tekst til publisering i utstillingskatalogen. Ved å inkludere både kunstneren og kunstskribenten i prosjektet legges det til rette for samarbeid, dialog og refleksjon, og ikke minst muligheten for å lansere en ny generasjon av markante kunstneriske stemmer både på den norske og på den internasjonale kunstscenen.


Stimulere det offentlige ordskiftet rundt kunsten

Kunstfeltet kjennetegnes i dag av en rekke synergier mellom museer og gallerier, kunstnere, kritikere og samlere, og ikke minst publikum, sier Gunnar B. Kvaran, direktør for Astrup Fearnley Museet. Vi ønsker å spille videre på disse synergiene og har invitert seks unge, veldig forskjellige kunstnere til å jobbe frem et kunstnerisk prosjekt over en periode, i tett dialog med en skribent. Vi er særlig opptatt av kritikerrollen, fordi vi ser at mens kunstnere i Norge har relativt gode rammer, er betingelsene for kunstskribenter og det offentlige ordskiftet rundt kunsten blitt vanskeligere, sier Kvaran.

De utvalgte kunstnere er Miriam Hansen, Johanne Hestvold, Anders Holen, Henrik Olai Kaarstein, Mercedes Mühleisen og Constance Tenvik.

Skribentene er Ina Hagen, Ingrid Halland, Simen Joachim Helsvig, Maria T. Horvei, Nora Joung og Nicholas Norton.

Fem kunstsamlere er knyttet til prosjektet som bidragsytere og er sammen med Talent Norge tildelt hver sin kunstner som de følger frem til ferdigstilt verk og utstilling. Samlernes bidrag inkluderer støtte til produksjon og kjøp av kunstnerens verk. Samlerne er Clarkson Platou ved Peter Anker, Knut og Cecilie Brundtland, Bettina Ford Jebsen, C. Ludens Ringnes Stiftelse ved Christian Ringnes (på bildet) og AKO kunststiftelse ved Nicolai Tangen.

 

Foto: Einar Aslaksen