Maria Mediaas Jørstad fra Talent Norge til Nordisk Kulturfond

14.03.2023 / Etter å ha ledet Talent Norge fra den spede begynnelsen i 2015 til å bli en markant virksomhet i kulturlivet i Norge, har Maria Mediaas Jørstad takket ja til å tre inn i rollen som direktør ved Nordisk Kulturfond fra september.

Foto: Caroline Roka

Maria Mediaas Jørstad forlater stillingen som daglig leder i Talent Norge til sommeren. Hun ble rekruttert inn som første leder for virksomheten, som ble etablert i 2015, med staten v/Kultur- og likestillingsdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva som likeverdige eiere. Under hennes ledelse har virksomheten vokst til å bli en markant aktør i norsk kunst- og kulturliv. I 2023 støtter TN 50 tilknyttede talentprogram over hele landet og bidrar til et kraftig styrket tilbud til dem som vil satse på en karriere innen kunst og kultur.

Fra denne sommeren flytter Maria til København for å bli direktør i Nordisk Kulturfond, som siden 1966 hatt som oppgave å sette retning for det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene, og har en særlig tilknytning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

«Dette var på ingen måte en lett beslutning å ta,» sier hun. «Det har vært åtte enestående år, med en fantastisk dedikert og kompetent stab og en flott arbeidsplass som jeg kommer til å savne. Men når jeg nå har fått muligheten til å lede arbeidet ved Nordisk Kulturfond så er det er unik sjanse som jeg er svært takknemlig for. Viktigheten av det nordiske samarbeidet er tydelig og ikke minst svært aktuelt. Kulturens rolle som brobygger i Norden er en avgjørende faktor for det samarbeidet, og jeg ser virkelig frem til å få bidra til dette,» understreker hun.

Tom Remlov, styreleder i Talent Norge, anerkjenner den store betydningen Maria Mediaas Jørstad har hatt for virksomheten, og ønsker henne lykke til videre: «Det manglet ikke på skeptiske røster da Talent Norge så dagens lys, men den skepsisen har Maria gjort godt og grundig til skamme,» sier han. «Hun overlater en både solid og høyt ansett virksomhet til sin etterfølger. Hun kan derfor med god samvittighet ta fatt på den viktige oppgaven det er å bidra til en vitalisering av det nordiske kultursamarbeidet, og vi i styret i Talent Norge ønsker henne lykke til!», sier han