Mer til talentutvikling

12.10.2017 / Talent Norge gleder seg over den foreslåtte økningen på 2,8 millioner kroner på statsbudsjettet. At staten satser langsiktig, gir et viktig signal som kan bidra til at private bidragsytere øker sin innsats.

– En økning på 2,8 millioner er en stor anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i alle våre satsinger. Vi er opptatt av at Talent Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for private bidragsytere og en nyttig aktør for kulturlivet, så dette setter vi stor pris på, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Talent Norges årsrapport for 2016 viste at av 130 millioner kroner til talentutvikling kom over 80 millioner fra private bidragsytere. I statsbudsjettet nevnes talentutvikling gjennom Talent Norge som et av regjeringens viktigste tiltak på kulturområdet. I tillegg til over 1500 talentplasser har det gjennom Talent Norges arbeid oppstått et nettverk av private bidragsytere, prosjekteiere, mentorer og talenter. Gjennom nettverket legges grunnlaget erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom selskapets satsinger.

– Økningen på statsbudsjettet ser vi som tillitserklæring til oss og våre samarbeidspartnere om å fortsette arbeidet med å utvikle Talent Norge. Det gir et viktig signal som kan bidra til at private bidragsytere øker sin innsats, sier styreleder i Talent Norge, John G. Bernander.

Om Talent Norge
Talent Norge ble etablert i 2015, og er et selskap som gir økonomisk støtte til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet, i samarbeid med private aktører. Slik bidrar Talent Norge til å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk gjennom talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig private bidrag.

Les mer om Talent Norge på www.talentnorge.no.
Statsbudsjettet: https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
Kulturbudsjettet: www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kud.pdf