Møt Thomas Robsahm, ansvarlig for Filmskapere

18.04.2018 / Robsahm er filmprodusent og leder for talentprogrammet Filmskapere.

– Filmskapere skal støtte og utvikle talenter i etablerings­fasen, men skal også ivareta filmskapere som har bevist at de er flinke. Det kan være stimulerende for begge parter om en fersk, talentfull manusforfatter kobles med en mer eta­blert regissør. Videre er det en del talenter som har brukt tid på å lære seg faget gjennom å gjøre «oppdragsfilmer», som tv­-serier eller reklame, men som så går inn i en fase der de ønsker å etablere et eget uttrykk. Disse vil kunne oppfattes som «etablerte» i bransjen, men er i praksis fortsatt i ferd med å etablere seg.

– Hvordan skal Filmskapere hjelpe disse utøverne?

– Ved å ha fokus på filmskaperen selv, ikke på enkeltpro­sjekter. Vi ønsker selvsagt at det skal bli film til slutt, men vi rekrutterer på bakgrunn av det filmskaperne har laget før, enten det er en flott eksamensfilm, en egenfinansiert film eller en lovende langfilm, ikke om hun eller han har skrevet en god søknad. Vårt prosjekt handler om å gi filmskaperne tillit selv om de ikke nødvendigvis lykkes hver gang. Vi ønsker å ha et mer helhetlig fokus på en karriere. Vi ønsker også å prioritere, så det er ikke et sted for alle.

– Hva er det en ung, talentfull filmskaper trenger for å markere seg både i Norge og internasjonalt, tror du?

– En særegen stemme som får anledning til å utvikle seg mest mulig fritt. Vi må anerkjenne at hver filmskaper og hvert prosjekt er forskjellig og har ulike behov for støtte. Ett av de norske ordene som provoserer meg mest i filmbransjen, er «likebehandling». Når vi behandler alle «likt», ser vi ikke hva individet trenger. Denne ordningen skal være preget av stor frihet når det gjelder hvordan filmskaperne jobber, og hva de trenger for å utvikle seg.

Tekst: Kristin Valla

Foto: Birgit Solhaug

Les om flere av menneskene tilknyttet Talent Norge i vår årsrapport.

Les mer om Filmskapere på deres nettside.