Nye UREDD-talenter klare

29.01.2018 / Fem nye talenter er valgt ut til RadArts talentutviklingsprogram UREDD.

UREDD er et utviklingsprogram for talentfulle unge kunstnere i Nord-Norge som ønsker å arbeide med scenekunst. Programmet skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gir et løft for utvalgte unge kunstnere i det frie feltet.

I utvelgelsen av nye deltagere har fagutvalget etterstrebet en bredde med hensyn til geografi, sjanger og kjønn. I tillegg har de vektlagt egenart og gjennomføringsevne.

De nye talentene er:
– Tom Krane Vikestad, teater
– Tonje Dreyer Sellevoll, dans
– Fredrik Njie Einevoll, lydkunst
– Nora Selnes Opdal, teater
– Mathilde Caeyers, dans

Deltagerne har hatt mulighet til å søke opptak fra seks måneder til to år. Avsluttende visning av deltakerprosjektene blir ved en aktuell arena i Nord-Norge.

Utvelgelse av deltakere i programmet foretas av et faglig råd som består av:
– Kristin Bjørn, dramatiker, sceneinstruktør og daglig leder
– Ferske Scener Marita Isobel Solberg, samisk-norsk visuell kunstner og musiker
– Preben Faye-Schjøll, daglig leder ved Figurteatret i Nordland