Spennende tider for Ungdommens Barokkorkester

30.08.2019 / Før sommeren overskred de instrumentkapasiteten på Norges musikkhøgskole og fylte konsertlokalet i Hovedbygningen på Ringve til bristepunktet. Til høsten venter flere samlinger og flere konserter for de unge musikerne som utgjør det helårlige talentprogrammet til Ungdommens Barokkorkester.

Etter å ha utvidet lærerstaben fra én til tre og tatt opp nye studenter på bratsj, fiolin, cello og cembalo, har talentprogrammet arrangert de to første av årets samlinger med én-til-én-undervisning og kammerspill. For første gang har man arrangert en samling på Ringve nasjonale musikkmuseum. Dette har man lenge ønsket å få til, og med god grunn: For framføring av tidligmusikk er ikke bare historisk teknikk og stil, men også selve instrumentene viktige. Med sin store samling historiske instrumenter er Ringve et drømmested å holde en sommersamling om tidligmusikk.

Det har alltid vært planen at samlingene i programmet skulle arrangeres vekselvis mellom Trondheim og Oslo. Til nå har likevel de fleste samlingene blitt arrangerte på Sentralen i Oslo.  

– Brorparten av de nå tretten studentene i programmet er bosatt eller studerer i Oslo, så det er praktisk å arrangere der. Men vi har jo alltid planlagt å ha samlinger både i Oslo og Trondheim, og at deltakerne reiser til ulike steder er bra for det sosiale miljøet, fordi det stimulerer til å tilbringe tid sammen, også utenom øvingstid, sier koordinator for Ungdommens Barokkorkester, Erik Skanke Høsøien.

– Målet med programmet er ikke bare kunstnerisk utvikling, men også nettverksbygging og å skape et sterkt og tett profesjonelt tidligmusikkmiljø i Norge, så i så måte har samlingene denne forsommeren vært svært vellykket, sier han.

Programmet har også fått til gode faglige og kunstneriske resultater. Særlig på Ringve ga sammenstillingen av det kunstneriske, det faglige og selve stedet gode muligheier for læring og skapning.

Italiensk barokkstil
Repertoaret for samlingene i år har vært den italienske barokkstilen. Blant instrumentene som ble brukt på Ringve, var museets rekonstruerte og nylig reparerte cembalo i italiensk stil. Instrumenter er viktige i tidligmusikk: De historiske instrumentene fra barokken klinger annerledes enn de moderne, noe som er viktig både for uttrykk og teknikk. Derfor har det å rekonstruere, konservere og bruke historiske instrumenter vært et viktig anliggende for tidligmusikkbevegelsen.

– Under samlingen i Trondheim ble det nødvendig å låne en barokkcello privat fra barokkmiljøet i Trondheim, fordi programmet nå har tatt opp så mange barokkcellister at en i praksis har sprengt instrumentkapasiteten ved Norges Musikkhøgskole. At instrumentkapasiteten ved NMH ikke var på mer enn ett instrument, sier noe om at det er bra at programmet nå gjør en forskjell i musikkutdanninga i Norge, sier samlingsarrangør Ingrid M. Heiene.

– Takket være godt samarbeid med Ringve musikkmuseum, ble konserten som avsluttet samlingen svært vellykket. Det kom over førti besøkende til den vesle salen som cembaloen vi brukte, står i, og det ble nødvendig å sette ut ekstra stoler på utsida av lokalet for å få plass til alle. Vi får bare krysse fingrene for at konsertene som skal holdes som ledd i de kommende samlingene kan få like god oppslutning, legger Heie til.

Det er planlagt opptil fire samlinger til videre i 2019, og de siste kortene i den praktiske kabalen legges i disse dager.

Målet med Ungdommens Barokkorkesters talentprogram er å skape et springbrett inn i internasjonale profesjonelle karrierer innenfor tidligmusikk for talentfulle unge musikere som vil spesialisere seg på dette feltet. Noe lignende utdanningstilbud har ikke funnes i Norge fram til programmet vinteren 2017 ble gjort mulig av støtte fra Talent Norge og Dextra Musica.

Foto: Ungdommens Barokkorkester

25. mai 2020

Cloud Exit-talent Torje Spilde er landets nye housemusikk-håp

"Entusiaster av dansemusikk i Norge må prise seg lykkelige, for Third Attempt kan bli en av de store arvtagerne. Han er noe av det beste ut av Norge de siste par årene", skriver Subjekts anmelder.

Cloud Exit-talent Torje Spilde er landets nye housemusikk-håp
22. mai 2020

– A mentoring program is refined because it helps students to advance, says master conductor and mentor Sascha Goetzel

According to the Viennese conductor Sascha Goetzel the best way to help young conducting students is to give them hands-on experience of what it is like to stand in front of an orchestra.

– A mentoring program is refined because it helps students to advance, says master conductor and mentor Sascha Goetzel
22. mai 2020

Opptakt-dirigent Daniel Reith til HarrisonParrott

Torsdag 21. mai fikk Opptakt-vinner Daniel Reith drømmen oppfylt og tilbud om fullverdig artist-management avtale med Jasper Parrott i det verdensledende managementet Harrison Parrot.

Opptakt-dirigent Daniel Reith til HarrisonParrott