Talent Norge inn i samisk talentsatsing i regi av Riddu Riddu

13.06.2016 / Riddu Riđđu-festivalen oppretter talentsatsingen Riddu Sessions, i samarbeid med Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Dette er en treårig avtale knyttet opp mot Riddu Riđđu-festivalens mangeårige arbeid med unge samiske talenter innenfor alle genere.

– Dette er en interessant satsing som vi er svært glade for å kunne gå inn i. Gjennom prosjektet «Årets Unge Kunstner» har Riddu Riđđu drevet systematisk talentutvikling gjennom mange år. Sammen med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar vi nå til å løfte talentsatsingen ytterligere gjennom at talentene som plukkes ut sikres oppfølging og kunstnerisk utvikling gjennom et flerårig mentorprogram, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad.

Talent Norge har investert 450 000 kroner i den nye satsningen, noe som har utløst like mye i bidrag fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Til sammen gir dette 900 000 kroner over tre år til Riddu Sessions.

– Vi er strålende fornøyd og takknemlig for å ha fått på plass en treårig satsing på samiske talenter i samarbeid med Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen, sier Karoline Trollvik, festivalsjef i Riddu Riđđu.

Festivalen vil legge til rette for enda mer oppfølgning og skape arenaer der talentene kan møte hverandre og andre i bransjen. Målet er at dette skal stimulere til spennende samarbeid og øke synligheten av ung samisk kunst.

– Det er stor skaperkraft og høy kvalitet blant unge samiske kunstnere innenfor alle sjangre, det har festivalen vår erfart over snart 25 år. Riddu Sessions vil stimulere til større samarbeid og nettverk nasjonalt og internasjonalt for våre unge kunstnere, og jeg er sikker på at dette vil være med på å øke synligheten av ung og spennende samisk kunst, avslutter Trollvik.

Om Riddu Sessions

Riddu Riđđu har siden år 2000 plukket ut et ungt samisk talent til å være «Årets Unge Kunstner» på festivalen. Årets Unge Kunstner er sjangeruavhengig og mange av talentene som har vært plukket ut er i dag etablerte samiske kunstnere innenfor sine sjangre.

Riddu Riđđu vil nå å videreutvikle Årets Unge Kunstner til også å omfatte et tre-årig mentorprogram; Riddu Sessions. Mentorprogrammet innebærer en kontinuerlig oppfølging med tanke på kunstnerisk vekst for talentene som velges ut som Årets Unge Kunstner, og skal samle talentene fra ulike år gjennom korte intensive samlinger.

Talentene som velges ut kan jobbe innenfor ulike kunstsjangre, men vil ha en klar tilknytning til det samiske. Mentorene vil være etablerte kunstnere som vil bidra som ressurspersoner, rådgivere og tilføre talentene inspirasjon, nytenkning og nettverk. Resultatet fra programmet skal presenteres under Riddu Riđđu-festivalen hvert år.

Mer om Riddu Riđđu-festivalen her: http://riddu.no/nb
Foto: Marius Fiskum, Riddu Riđđu