Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark satser 12.3 millioner på talentutvikling

16.05.2023 / Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark inngår et samarbeid for å sikre at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram i Hedmark.

Samarbeidet betyr at vi sammen tilfører 12.3 millioner til nye satsinger der Talent Norge vil trekke på andre gode krefter som ligger Innlandet, samt sitt nasjonale og internasjonale nettverk.

Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet og forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 175 års bankdrift i fylket. Stiftelsen skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark innenfor en rekke områder, og sørge for at store verdier føres tilbake til samfunnet og befolkningen i Hedmark.

  • Kultur er et sentralt formål for Sparebankstiftelsen Hedmark. Talent Norges satsing i Hedmark er et prosjekt hvor vi er medfinansiør i en regional talentsatsing innenfor nasjonale rammer. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi gode talentutviklingsarenaer – noe som også er en viktig inspirasjon for bredden, sier Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for samfunn og gaver i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Samarbeidet med Sparebankstiftelsen Hedmark vil i første omgang gå over to år.  

  • Talent Norges formål er å være en spydspiss for talentutvikling innen kunst og kultur, og skal skape arenaer, muligheter og utsikter nasjonalt og internasjonalt for utvikling av talenter, i et systematisk og langsiktig perspektiv. Det er gledelig og viktig at vi sammen med Sparebankstiftelsen Hedmark nå øker satsingen på prosjekter som sikrer at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til flere gode talentprogram i Innlandet, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Alle talentene som deltar i satsingene som inngår i det regionale samarbeidet får tilgang på Talent Norges nettverk av coacher og mentorer samt skreddersydde fagsamlinger og dialogmøter. Formålet er å styrke nettverket mellom satsningene samt å dele kunnskap på tvers av sjangre, regioner og andre bransjer enn kultur.

OM SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i Sparebanken 1 Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. Siden 2017 har Stiftelsen gitt betydelige gaver til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid i Hedmark. Totalt forvalter Stiftelsen ca 8 milliarder kroner, noe som gjør den til en av landets største stiftelser. Stiftelsens slagord er «Overskudd til å dele».

OM TALENT NORGE
Talent Norge gir fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. Vi samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

Talent Norge styrker rammene for talentutvikling innen kunst og kultur. Vi samler ledende institusjoner og organisasjoner om talentutvikling, støtter talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet og skaper varige relasjoner og nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Talent Norge har skapt rammeverk som innbyr til private bidrag. Grundige kvalitetsvurderinger og systematisk oppfølging av prosjektene gjør at våre støttespillere kan ha tillit til at deres bidrag går til satsinger på høyt nivå og kommer talentene.

Foto: Caroline Roka

For mer informasjon, kontakt:

Sparebankstiftelsen Hedmark
Kristin Vitsø Bjørnstad
E-post: kvb@sbsh.no
Mobil: + 47 907 13 701

Talent Norge
Rachel Hjorth-Jenssen
E-post: rachel@talentnorge.no
Mobil: +47 481 70 124