Talent Norge på Prestasjonskonferanse

30.11.2017 / 14. og 15. november var omtrent 40 representanter fra Talent Norge og Talent Norge sine satsinger samlet til to inspirerende dager på Olympiatoppens Prestasjonskonferanse i Operaen i Oslo. Tema for årets konferanse var læring.

– Dette var første gang Talent Norge var tilstede på konferansen, og med 40 deltagere fikk vi en god og viktig tilstedeværelse på konferansen. Vi er veldig glade for å være en del av Olympiatoppens prestasjonsklynge, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Prestasjonskonferansen er en storsamling hvor ulike prestasjonsmiljøer møtes for å utveksle ideer og erfaringer gjennom foredrag, paneldiskusjon og samtaler, “walk and talk”, presentasjon av prestasjoner, workshops og mingling. Maria Mediaas Jørstad hadde selv en ”walk and talk”-sesjon sammen med TekstLab Inkubator-talentet Christian Roger Beharie.

– Det var spennende å lærerikt å få dele kunnskap om hvordan vi jobber og tenker kunnskap og kompetansebygging både på langs og på tvers. Nå blir det viktig for oss å undersøke på hvilken måte vi kan utnytte møteplassene og nettverket som følger med deltagelsen i Prestasjonsklyngen sier Jørstad.

I løpet av de to dagene Prestasjonskonferansen varte fikk publikum blant møte internasjonalt anerkjente musikere, møte kokker i verdensklasse, lære hvordan man jobber med en radar som skal til Mars og møte redningsmenn fra 330-skvadronen..

Nyttig workshop med Talent Norge-deltagerne

I tillegg til utveksling av erfaring på tvers av sektorer, var det under konferansen tilrettelagt for en egen workshop med Talent Norge-representantene. Her ble det diskutert hva vi kan ta videre fra samlingen og inn i egen praksis. Dette ble en fruktbar diskusjon, hvor det blant annet kom frem tydelig ønske om mer kompetansedeling og flere møteplasser for de ulike Talent Norge-satsingene. Dette skal  vi tilrettelegge for i enda større grad fremover.