Talent Norge støtter Senter for Talentutvikling Barratt Due

26.01.2018 / Talent Norge AS tildeler Barratt Due musikkinstitutt (BDM) 750 000 kroner i 2015 og deretter inntil 2 mill. kroner pr år i tre år, som andel av en felles satsing på mer landsdekkende utvikling av unge musikktalenter gjennom et eget senter for talentutvikling. Satsingen skal matche private bidrag fra blant andre Kavlifondet i Bergen, Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB.

Formålet med Senter for Talentutvikling Barratt Due er å bidra til å heve nivået på kandidater til høyere norsk musikkutdanning, slik at flere musikere som utdannes i Norge blir internasjonalt konkurransedyktige. Markedet for profesjonelle musikere er globalt og krever svært høye kvalifikasjoner.

Senteret skal bygge og styrke miljøer rundt unge talenter med spesielle forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk, fra grunnskolealder og opp til 19 år. Senteret skal bidra til mer målrettet og bedre samordning av ressursbruk, samt nødvendig koordinering mellom eksisterende aktiviteter og programmer. Senterets virksomhet skal bidra til kalibrering av talentmiljøene nasjonalt og aktivt søke kontakt og samarbeid med aktuelle internasjonale talentmiljøer.

Unge talenter Bergen, som ble etablert som pilot i 2011, skal styrkes og videreføres som modell for lignende samarbeid i andre byer. Kunnskapsdepartementet behandler en søknad om tilskudd til 225 nye talentutviklingsplasser. Målet er å bygge opp et nettverk av regionale talentplasser nærmere der talentene bor, i samarbeid med Kulturskoler og de statlige høyere utdanningsinstitusjonene i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Senteret skal også samarbeide med talentutviklingsprosjektet Crescendo om etablering av orkestersatsningen Ung Filharmoni. Her vil opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien, få intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni og delta side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret.

Senterets virksomhet bygger på Barratt Dues filosofi om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, bare grader av kvalitet. «Learning by doing» og det utøvende skal være i fokus. Mest mulig samspill på tvers av aldersgrenser skal tilstrebes.

Senter for talentutvikling Barratt Due skal blant annet arbeide for:

o          et høyere antall spesialiserte talentutviklingsplasser innen klassisk musikk i Norge i fremtiden

o          at flere norske talenter får et regionalt tilbud av høy nok kvalitet nærmere der de bor

o          flere møter, kurs og andre kompetansehevende aktiviteter for lærere og pedagoger

o          en koordinering av feltet slik at færre aktiviteter kolliderer.

 

Senter for talentutvikling Barratt Due skal bidra til:

o          at programmene på talentfeltet får best mulig oppslutning

o          at ressursene på feltet samordnes og gir størst mulig effekt

o          å gi norske talenter vekstvilkår på linje med hva de fremste har/får internasjonalt

o          at norske talenter kan utvikle seg opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

(Foto: BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT)