Talent Norge viderefører millionsatsing på JazZtipendiat – en av Norges største musikkpriser

13.07.2020 / Talent Norge fortsetter satsingen på unge eksepsjonelle jazztalenter og viderefører engasjementet i Sparebank 1 SMN JazZtipendiat. Satsingen er knyttet til det svært anerkjente Trondheim Jazzorkester og gir unge jazzmusikere utviklingsmuligheter og gjøre nye talenter synlige på ledende jazzarenaer i Norge og utenlands.

Foto: Juliane Schütz

- Sparebank 1 SMN JazZtipendiat Trondheim Jazzorkester er en av Norges største musikkpriser. Sammen med SpareBank 1 SMN, Moldejazz og Midtnorsk jazzsenter, og i samarbeid med Umeå Jazzfestival, Nasjonal Jazzscene og Dokkhuset Scene, lykkes vi med den kunstneriske utviklingen samtidig som vi arbeider bevisst med å skape et nettverk og en eksponering for talentene som er med i satsingen. Denne synliggjøringen av deltakerne er så utrolig viktig og det er i så måte gledelig nytt at årets stipendiat, Johan Lindvoll, får fremføre sitt verk under årets Moldejazz til tross omstendighetene de siste månedene. Jeg gleder meg til den opplevelsen, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Trondheim har lang tradisjon for talentutvikling gjennom jazzlinjen ved NTNU, som er anerkjent langt utenfor Norges grenser. Her etablerte også Sparebank 1 SMN og Midtnorsk jazzsenter SpareBank 1 SMN JazZtipendiat i samarbeid med Moldejazz i 2007. Målsetningen er å gi unge, norske jazzmusikere utviklingsmuligheter, og gjøre nye talenter synlig for et stort publikum på ledende jazzarenaer.

JazZtipendiat er knyttet til storbandet Trondheim Jazzorkester (TJO). Orkesteret har ingen fast besetning, men har eksistert i snart 20 år og er et resultat av et mangeårig arbeid for å videreutvikle jazzmiljøet i de tre midtnorske fylkene. Stipendet og virksomheten til Trondheim Jazzorkester har gitt unge talenter innen norsk jazz bredere nedslagsfelt og større nettverk. Det har blitt gjennomført store produksjoner med stjerner som Chick Corea, Pat Metheny og Joshua Redman og et engasjement i orkesteret har gjort det lettere å bli «oppdaget» som musikere. Satsingens gir unge musikere mulighet til å skape en egenproduksjon i samarbeid med Trondheim Jazzorkester med urframføring under Moldejazz

Siden Talent Norge gikk inn i stipendordningen i 2017 har eksponeringsflaten økt for talentene ved å omfatte flere fremføringer av bestillingsverket til Moldejazz på ledende jazzscener i Norge og i utlandet. Nå videreføres det vellykkede samarbeidet med ytterligere fire år.

–  Gjennom Talent Norges støtte får stipendiaten spille ytterligere fire konserter, med blant annet Nasjonal jazzscene og Dokkhuset som viktige nasjonale arenaer. I tillegg samarbeider vi med Umeå jazzfestival som arrangeres i Oktober i Sverige. For tiden er vi i dialog med finske Tampere Jazz Happening, som har fattet interesse for prosjektet. Det er svært gledelig at Talent Norge ønsker å støtte arbeidet med å synliggjøre unge jazztalenter i tiden fremover, forteller prosjektleder Bjørn Willadsen.

Mange unge musikere møter ofte et krevende musikermarked etter endt utdanning. Faktorer utover de rent musikalske – knyttet til bransjeforståelse og nettverk –  spiller en avgjørende rolle for videre karriere. Et viktig formål med programmet er å gi unge jazztalenter utviklingsmuligheter.

– Et viktig poeng for oss er å løfte, synliggjøre og promotere talentene slik at de blir lagt merke til i våre internasjonale nettverk. De siste fire årenes stipendiater opplever svært positive ringvirkninger etter fullført program, sier Willadsen.

En av dem er aktuell stipendiat Johan Lindvall (2019/2020) som allerede gjort seg bemerket som en komponist og pianist med et sterkt personlig uttrykk. På grunn koronakrisen blir det ikke en fullskala Moldejazz i år, men på åpningsdagen spiller Johan Lindvall og Trondheim Jazzorkester på festivalen. Mandag 13. juli klokka 21 entrer de scenen på Teatret Vårt (Plassen).

Les mer om konserten på Moldejazz.no

Om verket sier stipendiat Lindvall følgende:

– Man kan forvente seg en blanding av film og musikk i et landskap der jazz og popelementer står ved siden av moderne musikkstrukturer.  Dialoger mellom skuespillere gjenspeiler stemningen i musikken og omvendt. Alt er som en dans, en felles bevegelse i rommet. Det er en letthet i uttrykket, lett håpefullt.

Alf Hubælkmo var stipendiat i 2018/2019.  Han sier følgende om satsingen:

– Dette prosjektet er hittil det desidert mest profilerte jeg har gjort. Jeg komponerte også en del før det, men det er allikevel åpenbart at flere har lagt merke til det nå. Flere spillejobber, samt minst tre nye komponistoppdrag har kommet som direkte følge av «Skumringsbarda».

Neste års stipendiat utlyses under Moldejazz´ åpningseremoni mandag 13. juli. Willadsen forteller at de har mottatt svært mange søknader av høy kvalitet i år. Under utvelgelsen legges det stor vekt på selve prosjektbeskrivelsen.

– Opp gjennom årene har det vært stor bredde og variasjon i prosjektene.  I fjor tok stipendiat Alf Hulbækmo i bruk både kirkeorgel og en danser i sitt prosjekt, og formidlet godt i søknaden hvordan han så det hele for seg. Det er i prosjektbeskrivelsen klinten skilles fra hveten. Det handler om hva folk har klart å klekke ut, hva de har tenkt, ikke nødvendigvis hvor mesterlige de er på instrumentet sitt. Vi er først og fremst opptatt av hva stipendiaten vil med musikken, sier Willadsen.

Prosjektet har en total ramme på 1 mill.kr. som dekker urpremiere under Moldejazz uke 29- 2021 samt påfølgende turne med fire konserter høsten 2021. Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 100.000 for utviklingen av et nytt prosjekt (komponisthonorar). I tillegg honoreres prøver og konserter etter gjeldende Creo-tariff.

Om Sparebank 1 SMN JazZtipendiat Trondheim Jazzorkester

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat er et talentprogram for jazzmusikere tilknyttet Trondheim Jazzorkester. Stipendet er en av Norges største musikkpriser. Stipendets formål er å gi unge, norske jazzmusikere muligheter til å utvikle seg og å samtidig videreutvikle Trondheim Jazzorkester. Satsingen gir stipendmottakeren mulighet til å skape en egenproduksjon i samarbeid med Trondheim Jazzorkester med fremføring under Moldejazz. I tillegg økes eksponeringsflaten for talentene ved at stipendet omfatter flere fremføringer av bestillingsverket til Moldejazz på ledende jazzscener i Norge og i utlandet.

Private bidragsytere er SpareBank 1 SMN, Moldejazz, Umeå Jazzfestival, Nasjonal Jazzscene og Dokkhuset Scene. 

Les mer om satsingen her!

29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen lanserer en helhetlig satsing for sangere i Norge og Norden som springer ut av den mangeårige satsing på stryk og blås.

Voksenåsen Vokalakademi

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers

WOYS er et program for unge sangere, som nylig har fullført sin operautdannelse og som står på terskelen til et profesjonelt liv.

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers