Utøversamling i regi av Prestasjonsklyngen

29.01.2018 / Sammen med Olympiatoppens Prestasjonsklynge arrangerer Talent Norge Utøversamling for klyngens deltagere på Sentralen i Oslo 14. februar.

Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i Talent Norge er strukturert over tre hovedarenaer: Fagsamlinger i ArtEx, åpne møteplasser (TN Møteplass) og deltagelse i Prestasjonsklyngen.

Prestasjonsklyngen er et prestasjonsmiljø på tvers av samfunnssektorer og inkluderer i dag virksomheter som Den Norske Opera & Ballett, NRK, Snøhetta, Akershus fylkeskommune, Smart Innovation Norway og Talent Norge.

Samarbeidet med Prestasjonsklyngen innebærer at Talent Norge tilknyttes klyngens ulike arenaer, og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Prestasjonsklyngens Utøversamlingen 14. februar er første gang klyngen utforsker denne arenaen med alle dagens deltagervirksomheter. De som deltar her er særskilt utvalgte topputøvere og talenter innen sitt område, i alderen 24 – 35 år. I tillegg skal de være kulturutviklere i sin organisasjon eller prosjekt og motivert for utvikling og bruk av Utøversamlingen som et forum for deling. Målet er at deltagerne skal utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse, på tvers av fagfelt.

Talent Norge ser frem til en spennende og lærerik samling i februar!