Møt ArtEx deltagerne 2023 -2024

22. mars 2024

Møt arkitekt Marte Skjeggestad Nødtvedt

“Jeg ønsker å skape gode rom som bunner i bæredyktige verdier, rom der selve konstruksjonen og materialenes iboende kvaliteter skaper den arkitektoniske opplevelsen."

12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Uno Alexander Vesje

Det er i det menneskelige mangfoldet og de uendelige nyansene av menneskelig erfaring jeg finner den dypeste kilden til inspirasjon.

12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Maria Ose

Talent Norge har eit utrulig godt apparat beståande av mange som står klare for å hjelpe på alle ulike områder, både på instrumentet, kroppsleg og med nettverk.

12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin

Som kunstner bruger jeg iscenesættelsesgreb, jeg har lært fra arbejdet med teater, til at skabe en slags teatralsk billedkunst.

12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Ida Haugen

Jeg ønsker å oppnå en slags følelse av forandring. Hvis jeg kan bidra til at vi ser livene våre med et litt annet blikk, et nytt perspektiv, litt nye tanker, så har jeg oppnådd noe.

12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Azar Ebrahimi

Det å få innblikk i andres kunsteriske prosesser er utrolig berikende. Det både inspirerer meg til å tenke nytt, og gjør meg modigere når jeg ser hva andre våger.

12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Veslemøy Narvesen

Jeg motiveres av tanken på at det finnes mange ukjente steder jeg ikke enda har besøkt i meg selv - at jeg når som helst kan velge å søke inn til disse stedene for å finne ut av hva som bor i meg.

14. juli 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

14. juli 2024

– Etter at jeg ble med i ArtEx har jeg tatt meg selv mer seriøst.

– Etter at jeg ble med i ArtEx har jeg tatt meg selv mer seriøst. Det føles som jeg har tatt et steg videre i karrieren.

14. juli 2024

- For meg har Talent Norge blitt den utstrakte hånda som tar meg imot

- For meg har Talent Norge blitt den utstrakte hånda som tar meg imot. Azar Ebrahimi vil finne sin egen stemme som dokumentarfilmskaper, og som deltager i ArtEX får hun støtte fra mentor Margreth Olin