Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Programmet er det einaste og fyrste i sitt slag som rettar seg mot unge talent frå begge sjangrar, og har som mål å gje innsikt i kva rolle folkemusikken har for den klassiske musikken og omvendt. Talent Norge kom inn som fleirårig samarbeidspartnar for FRAMR hausten 2023. Det har til no gjett FRAMR deltakarene mogeleigheita til å vere med på fleire samlingar med andre talent gjennom året, i regi av Talent Norge. FRAMR blir også støtta av Sparebankstiftelsen DNB og Bergesensitftelsen. Ragnhild og Eldbjørg Hemsing er kunstnarleg ansvarleg for kursinnhaldet. Prosjektleiar er Maren Jørstad, og Elisabet Ohlans er tilknytta FRAMR-prosjektet som produsent. FRAMR arrangeres i Valdres og talenta kjem tett på den lokale musikktradisjonen og kulturarven. Særleg gjennom talentprogrammet FRAMR bidreg festivalen til å ta vare på folkemusikken frå Valdres, jamfør FNS bærekraftsmål 11.4:  Styrke innsatsen for å verne og sikre verdas kultur- og naturarv.

 

Privat bidragsyter:

  • Sparebankstiftelsen DnB
  • Bergesenstiftelsen

 

For mer informasjon om programmet, ta kontakt med Maren Jørstad.

 

Foto: Privat

Info
Sjanger Musikk
Område Nasjonal
Vedtatt 2023
Periode 2023 - 2025
Finansiering
Talent Norges tildeling 400 000
Private bidragsytere 500 000
Total støtte 900 000

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga
29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen vokalakademi er et nordisk talentprogram for klassiske sangere.

Voksenåsen Talentprogram