Ung Filharmoni

Ung Filharmoni er et unikt program for unge klassiske musikere som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere. Gjennom samspill med Oslo-filharmonien gis inntil 80 unge, lovende talenter fra hele landet mulighet til å strekke seg mot et profesjonelt nivå.

Ung Filharmoni har som mål å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv og er et samarbeid mellom Oslo-filharmonien og Barratt Due musikkinstitutt. Sentrale verdier i prosjektet er virkelighetsnær, kunnskapssøkende og møte med excellence.

Deltakerne samles først til en intens øvingsperiode på sommeren, hvor de jobber med et større orkesterverk, under ledelse av en høyt profilert dirigent. Parallelt med orkesterprøvene får deltakerne undervisning og veiledning av en rekke musikere fra Oslo-filharmonien. 

På høsten samles orkesteret igjen til prosjektuke, denne gangen i Oslo Konserthus. Der deler de podium med Oslo-filharmonien i et ekstra stort og spektakulært symfoniorkester, hvor ung og profesjonell sitter side ved side. Høstsamlingen avsluttes med konsert for et fullsatt Oslo Konserthus. 

Ekte kunnskap om hva det vil si å være profesjonell orkestermusiker kan ikke undervises, men må oppleves for å læres: Gjennom samspillet med Oslo-filharmonien får deltakerne en enestående mulighet til å utvikle seg både personlig og musikalsk. I møte med noen av de fremste utøverne i det profesjonelle musikklivet skapes det en inspirerende læringsarena, som gir de unge musikerne unik erfaring med hva som kreves på toppnivå. 

 

Privat bidragsyter: 

  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Tom Wilhelmsens stiftelse

 

Foto: Magnus Skrede.

Info
Sjanger
Område Nasjonal
Vedtatt 2022
Periode 2022 - 2026
Finansiering
Talent Norges tildeling 4 800 000 NOK
Private bidragsytere 10 000 000 NOK
Total støtte 14 800 000 NOK

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Talentprogrammet FRAMR
29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program