Voksenåsen Talentprogram

Voksenåsen vil bygge videre på de gode erfaringene av over 25 års kursvirksomhet gjennom å etablere nordiske talentprogrammer for klassiske sangere, kammergrupper, komponister og strykere med den høyeste faglige kvalitet Norden kan by på. Programmene preges av et ønske om å hjelpe talentene videre i robuste, livslange karrierer i takt med sin samtid og med samarbeid på tvers som bærebjelke.

Programmet er del av en større virksomhet muliggjort takket være finansiell støtte fra Talent Norge, Nordisk Kulturfond, Dextra, og Musipaed ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium støttet av AP Møller – Mærsk A/S, Sparebankstiftelsen DNB, Svenska Musikaliska Akademin og Svensk Norsk Samarbeidsfond.

Andre samarbeidspartnere er Oslo Kammermusikkfestival, Berwaldhallen i Stockholm, Arktisk Kammermusikkfestival på Svalbard, og Danish String Quartet Academy og Series of Four i København samt utdanningsinstitusjoner som Norges Musikkhøgskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kungliga Musikhögskolan Kungliga Musikaliska Akademien og Musikhögskolan Ingesund.

 

På bildet: Ian Bjørsvik.  Foto: Bård Gundersen.

 

Private bidragsytere:

  • Sparebankstiftelsen DNB

 

For mer informasjon kontakt Francesca Nunn. 

Info
Sjanger Musikk
Område Nasjonal - Internasjonal
Vedtatt 2023 / 2024
Periode 2023 - 2026
Finansiering
Talent Norges tildeling 2 900 000 NOK
Private bidragsytere 3 500 000 NOK
Total støtte 6 400 000 NOK

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Talentprogrammet FRAMR
29. juni 2023

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program

Julie Røssland har signert med Askonas Holt Lies Askonas Fellowship Program