NyeNational

Med NyeNational vil Nationaltheatret å gi en utvalgt gruppe talenter innen skuespillfaget muligheter til å videreutvikle sitt talent over tid og med Nationaltheatrets ulike ressurser til rådighet.

Nationaltheatret ønsker å satse målrettet på nye talenter over tid og mener at møtet mellom nyutdannede skuespillere og etablerte skuespillere vil styrke både den som er i starten av sin karriere, norsk scenekunstfelt generelt og Nationaltheatret spesielt.

Ordningen går over tre år og vil innebære at inntil fem talenter ansettes som skuespillere i 100 prosent stilling med lønn ved Nationaltheatret. Deltakerne er en del av ordningen i ett og et halvt år, og de vil utgjøre en del av det faste ensemblet ved teatret. I tillegg vil det skreddersys et opplegg for dem med både interne og eksterne bidragsytere.

Deltakerne velges ut gjennom en søknads- og auditionprosess, hvor det i rekrutteringsarbeidet vil legges vekt på mangfold og jevn kjønnsbalanse. Det opprettes et faglig råd som vil velge ut søkere til audition, samt sitter i juryen under audition. Faglig råd består av teatersjef, dramaturg og en skuespiller fra Nationaltheatret i tillegg til ekstern regissør.

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB

I tillegg er Nationaltheatret bidragsyter i satsingen.

På bildet: Yusuf Toosh Ibra, Maria Kristine Hildonen, Jacob Jensen, Jonas Hoff Oftebro, Monica Dybwad, Peiman Azizpour og Maria Lingfors utgjør det andre skuespillerkullet av NyeNational.
Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret

For mer informasjon, kontakt Mari Fladmoe Wolmer.

Info
Sjanger Scene
Område Nasjonal
Vedtatt 2019
Periode 2020-2027
Finansiering
Talent Norges tildeling 7 500 000
Private bidragsytere 7 500 000
Total støtte 15 000 000

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen vokalakademi er et nordisk talentprogram for klassiske sangere.

Voksenåsen Talentprogram
19. september 2022

Patrick Hilmar Ingvaldsen - Skuespiller

Jeg er utrolig takknemlig for at NyeNational har gitt meg mulighet til å jobbe på Nationaltheatret. Det er en fantastisk arbeidsplass med vanvittig dyktige folk i alle ledd. Jeg lærer hver eneste dag!

Patrick Hilmar Ingvaldsen - Skuespiller
19. september 2022

Daria Glenter - Dramatiker

"Gjør en innsats for å være glad på andres vegne, på ordentlig! Det åpner opp rom i deg sjøl som du ikke visste du hadde. Det er en kraft i å glede seg på andres vegne. Du blir sterkere av det sjøl."

Daria Glenter - Dramatiker