TekstLab Inkubator

TekstLab Inkubator er en arena for nyskapende kunstuttrykk innen fri scenekunst og et individuelt tilpasset talentprogram for utvalgte unge kunstnere med kunstnerisk særpreg.

Inkubatorprogrammet skal gi utøvende og skapende kunstnerne mulighet til å fordype seg i utviklingen av sitt kunstnerskap over lengre tid. Hver kunstner jobber tett sammen med en fast mentor og andre veiledere med ulik fagkompetanse i et dynamisk samspill tilpasset prosessen og kunstnerens behov. Kunstnerens egne premisser legges til grunn, og det gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer og tverrkunstneriske, performative uttrykk.

 
Programmet skaper møteplasser for de unge kunstnerne og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utøverne deltar ved tilrettelagte kunstnerresidenser i utlandet og viser sitt arbeid under utvikling på festivaler og arrangementer i regi av TekstLab og andre aktører. Det arrangeres jevnlig kurs og fagprogram knyttet til de unge kunstnernes behov slik at de etter inkubatorperioden skal være trygge og selvstendige aktører i kunsten.

 
Kunstnere i Inkubatorprogrammet får mulighet til å fordype seg i TekstLab-metoden og arbeide i TekstLab i skapende prosesser. f.eks som veileder eller teaching artist i TekstLab Ung program, Scratch og i TekstLab produksjoner.

 

På bildet: Ornilia Ubisse i forestillingen Rue 57 Foto: Tale Hendnes

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB

For mer informasjon, kontakt Shanti Brahmachari.kunstnerisk og daglig leder for TekstLab.

 

Info
Sjanger Dans, Musikk, Film og spill, Scene, Litteratur, Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2015
Periode 2015–2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 6 900 000 NOK
Private bidragsytere 9 000 000 NOK
Total støtte 15 900 000 NOK
22. mai 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

Rädji Haga

Rädji Haga er et helt nytt talentprogram i regi av det Altabaserte musikkselskapet Hedline Arts.

Rädji Haga

Talentprogrammet FRAMR

Talentprogrammet FRAMR er Hemsingfestivalens talentprogram for klassisk musikk og folkemusikk.

Talentprogrammet FRAMR