TekstLab Inkubator

TekstLab Inkubator er en arena for nyskapende kunstuttrykk innen fri scenekunst og et individuelt tilpasset talentprogram for utvalgte unge kunstnere med kunstnerisk særpreg.

Inkubator-programmet skal gi kunstnerne mulighet til å fordype seg over lengre tid i utviklingen av sitt kunstnerskap. Hver utøver jobber tett sammen med en fast mentor og andre veiledere med ulik fagkompetanse i et dynamisk samspill tilpasset prosessen og kunstnerens behov. Kunstnerens egne premisser legges til grunn, og det gis tid til å eksperimentere og prøve ut ideer og tverrkunstneriske, performative uttrykk. 

Programmet skaper møteplasser for de unge kunstnere og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utøverne deltar ved tilrettelagte kunstner-residenser i utlandet og viser sitt arbeid under utvikling på festivaler og arrangementer i regi av TekstLab og andre aktører. Det arrangeres jevnlig kurs knyttet til de unge kunstnernes behov slik at de etter inkubatorperioden skal være trygge og selvstendige aktører i kunsten. 

På bildet: Christian Beharie. Foto: Tale Hendnes.

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB
• Bergesenstiftelsen

For mer informasjon, kontakt Shanti Brahmachari.

Info
Sjanger Scene
Område Oslo
Vedtatt 2015
Periode 2015–2022
Finansiering
Talent Norges tildeling 4,5 millioner NOK
Private bidragsytere 5,4 millioner NOK
Total støtte 9,9 millioner NOK

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen lanserer en helhetlig satsing for sangere i Norge og Norden som springer ut av den mangeårige satsing på stryk og blås.

Voksenåsen Vokalakademi
19. september 2022

Patrick Hilmar Ingvaldsen - Skuespiller

Jeg er utrolig takknemlig for at NyeNational har gitt meg mulighet til å jobbe på Nationaltheatret. Det er en fantastisk arbeidsplass med vanvittig dyktige folk i alle ledd. Jeg lærer hver eneste dag!

Patrick Hilmar Ingvaldsen - Skuespiller
19. september 2022

Daria Glenter - Dramatiker

"Gjør en innsats for å være glad på andres vegne, på ordentlig! Det åpner opp rom i deg sjøl som du ikke visste du hadde. Det er en kraft i å glede seg på andres vegne. Du blir sterkere av det sjøl."

Daria Glenter - Dramatiker