Talent Norge Junior

Talent Norge Junior

Pilotprosjektet Talent Norge Junior skal bidra til systematisk talentutvikling også blant de yngre utøverne. Talent Norge Junior er en samlebetegnelse på toppsatsinger som jobber systematisk med å bygge broer mellom de ulike nivåene i arbeidet med å utvikle unge talenter - gjerne i aldersgruppen 12 - 18 år.

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor utvikler unge sangere til å bli selvstendige musikere og kunstnere gjennom tett oppfølging, teoretisk skolering og ensembleundervisning.

Talent Norge Junior: Antihype

Antihype skal korte ned avstanden fra øvingslokalet til de store scenene, og gi unge band og artister den oppfølgingen de trenger for å etablere en musikkkarriere med base i Nordland.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.

Talent Norge Junior: Senter for talentutvikling Barratt Due Junior

Senter for Talentutvikling Barratt Due (SFTBD) Junior er et pilotprosjekt knyttet til utvikling av yngre talenter innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG

Satsingen er en del av Dirigentløftet og skal inspirere og løfte de yngste dirigentspirene.

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior

Satsingen inngår i Talent Trondheim Kammermusikkskolen, som retter seg mot unge talenter innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Valdres sommerballett

Valdres sommerballett er et talentprogram som skal tilby utvikling og inspirasjon til unge ballettalenter på elitenivå i samarbeid med Den Norske Ballettskole & Akademi (DNBS&A).