Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet er et utviklingsprogram for nyetablerte kunstnere innen billedkunstfeltet.

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) er et atelierfelleskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. AKF tilbyr kunstnere produksjonslokaler og et skreddersydd utviklingsprogram i Kunstnerforbundets egne lokaler i Oslo sentrum. Basert på et to-årig program fremmer vi kunstnerisk og kulturell produksjon ved å tilby gratis atelier til kunstnere, i kombinasjon med et program rettet mot utviklingen av deres kunstneriske praksis. I tillegg til å knytte kunstnerne opp mot Kunstnerforbundets ulike publikum, grupper og nettverk, støtter AKF kunstnerne med prosjektstøtte, atelierbesøk, veiledning og workshoper med lokale og internasjonale gjester.

Atelierene ligger i Kunstnerforbundets to øverste etasjer, kan nås fra galleriet samt gjennom en egen inngang med tilgang døgnet rundt, og har tilgang på alle institusjonens ressurser. I tillegg disponeres et større loft, som fungerer som prosjektrom og som benyttes til å arrangere en rekke offentlige og interne arrangementer.

Med utgangspunkt i fellesskapsbygging på tvers av ulike nettverk og disipliner, har AKF som mål å fremme nye former for deltakelse, tilrettelegge for gode arbeidsforhold for kunstnere og samtidig se nærmere på hvordan vi kan bidra til å styrke kunnskapsutveksling og bygge bro mellom mellom ulike perspektiver ved å koble sammen ulike praksiser og kontekster i et kollektivt prosjekt.

På bildet:

1. Bendik Bendik, "Father, This Is Our Three" (2021 Telemark kunstsenter, C-print, 70x100 cm.

2. Rafiki, "Conversations on Identity Politics" (2020). Giclée-print, 150x100 cm.

3. Sarah Kazmi, "Semiotics of Food" (detalj, 2019) Installasjon, 190x200 cm.

4. Thora Dolven Balke, "O(orange)" (2019). Epoxy resin og pigment, 30x23x20 cm.

 

 

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB
• Bildende Kunstneres Hjelpefond
• Fritt Ord

For mer informasjon, kontakt
daglig leder Kjersti Solbakken, kjersti@kunstnerforbundet.no

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2018
Periode 2018-2026
Finansiering
Talent Norges tildeling 6,2 millioner NOK
Private bidragsytere 6,3 millioner NOK
Total støtte 12,5 millioner NOK
22. mai 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

Underskog

Underskogen, en ny satsning på Kunstnernes Hus, tar. sikte på å eksponere allmenheten for unge kunstnerskap og skape flere møteplasser mellom kunst og publikum.

Underskog

Skulpturpunkt: Ekebergparken

Prosjektet Skulpturpunkt: Ekebergparken har som ambisjon å styrke og løfte frem nye og unge kunstnere innenfor det tredimensjonale kunstfeltet.

Skulpturpunkt: Ekebergparken