Våre private bidragsytere

Talent Norge har siden oppstarten etablert gode samarbeid med private bidragsytere. Samarbeidsmodellen mellom det private og det offentlige som Talent Norge representerer utløser effektiv og målrettet bruk av midler.

AB Svensk Filmindustri er et svensk filmselskap med nærmere hundre års historie. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, og datterselskap i Norge, Danmark og Finland. Les mer her

AKO Kunststiftelse er en privat stiftelse opprettet av forvalter Nicolai Tangen.

Astrup Fearnley er et privat samtidskunstmuseum i Oslo som åpnet i 1993. Museet er grunnlagt og støttet av en familiestiftelse, og samarbeider med vår tids ledende kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere. Les mer her

Bergesenstiftelsens formål er å fremme allmennyttige prosjekter. Stiftelsen støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Les mer her 

Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen gir privat støtte til enkeltsatsinger i Talent Norge.

C. Ludens Ringnes Stiftelse ble etablert i 2003 av Christian Ringnes med formål om å bygge en solid kapitalbase og forestå utdelinger til allmennyttige formål, med hovedfokus på kunst, kultur, opplevelser og miljøvern. Les mer her

Cecilie og Knut Brundtland har en av Norges største private kunstsamlinger.

Clarksons Platou AS er en internasjonal megler- og investeringsbank med røtter tilbake til 1936. Les mer her

Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, og har siden 2006 kjøpt verdifulle strykeinstrumenter som lånes til musikere. Les mer her

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål. Les mer her

Eni Norge er et energiselskap som jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser. Eni Norge har valgt å støtte prosjekter innen kultur og kompetanse der selskapet har virksomhet, og der Nord-Norge og Finnmark er spesielt viktige. Les mer her 

Film Farms AS er et Oslo-basert filmselskap som hovedsakelig produserer spillefilm, men også tv-drama og dokumentarer, for det lokale og internasjonale marked. Selskapet har tidligere vunnet internasjonale priser for sine kort- og spillefilmer. Les mer her

Forleggerforeningen er en bransjeorganisasjon for norske forlag. Foreningen omfatter de fleste større norske forlag. Les mer her 

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse med formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, men støtter også andre sider ved norsk kultur. Les mer her

GC Rieber Fondene er en bidragsyter til sosial velferd, kultur og forskning, som gir støtte til et stort antall allmennyttige prosjekter og aktiviteter.  Les mer her 

GRAMO er en interesseorganisasjon som jobber målrettet for at artister, musikere og mastereiere som investerer tid, talent og penger får betalt når musikken deres brukes på radio eller i det offentlige rom. Les mer her

Hedda Hytter har tegnet og bygget hytter siden 1979, og støtter lokale og regionale kultursatsinger. Les mer her

Kari og Øyvind Johansens Stiftelse har som formål å gi støtte til utvikling av talenter innenfor kunstartene ballett, musikk og billedkunst.

Kavlifondet benytter deler av overskuddet fra Kavli og Q-Meieriene til å støtte gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Les mer her

Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på blant annet kulturområdet, og er en av Talent Norge AS’ eiere. Les mer her

Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge skal bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Les mer her

Lukoil er et russisk-eid oljeselskap som har operert på den norske kontinentalsokkel siden 2011. Selskapet har eget kontor i Oslo. Les mer her

Nordisk Film Fondens formål er å fremme initiativ som utvikler og synliggjør filmtalenter i verdensklasse og som er til nytte for samfunnet. Les mer her

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet ble stiftet i 1947, har hovedkontor på Hamar. Selskapets sponsorprogram er bygget for å gjenspeile fordelingen av spillemidler til kultur og idrett. Les mer her

Scatec AS er et norsk selskap som fokuserer på industrielle forretningsprosjekt. Selskapets forretningsidé er å utvikle og implementere ny teknologi for å produsere fornybar energi og avanserte materialer. Les mer her

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse har som formål å støtte tiltak av kulturell, vitenskapelig, sosial og kulturell art, samt stipendier til kunstnere og særs evnerik ungdoms utdannelse.

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner, og er en av Talent Norge AS’ eiere. Les mer her

Sparebankstiftelsen SMN – med tilhørighet i Trøndelag – har som hovedformål å forvalte et langsiktig og stabilt eierskap, herunder yte gaver til allmennyttige formål. Les mer her

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til region Sør-Norge. Les mer her  

SpareBank1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Les mer her

Statkraft AS er et internasjonalt kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Les mer her

Stiftelsen Cultiva har som formål å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. Cultiva er en av Talent Norge AS’ eiere. Les mer her

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen satser på utvalgte kulturprosjekter av høy kvalitet. Les mer her

TONO forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. TONO deler hvert år ut stipender og priser der hensikten er å bidra særskilt med støtte til prosjekter som vil resultere i konkret ny musikk. Les mer her

Trond Mohn er næringslivsleder og stor bidragsyter til norsk kultur-, forsknings- og idrettsliv.

Valdres Energi eies av Nord-Aurdal-, Øystre- og Vestre Slidre kommune og er en hjørnesteinsbedrift i Valdres. Selskapet støtter primært barn og ungdom som driver med kultur og idrett i Nord Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune. Les mer her