Innhold tagget med Keychange

Like muligheter

I Talent Norges Like muligheter-satsing arbeider vi i samarbeid med Norsk Tipping aktivt for å sikre like muligheter for alle talenter i Talent Norges satsinger.

Keychange presents: Robi, Sol Excobar, Iskwē, Juba + Talk

Join us for a takeover of Internasjonalen, dedicated to Keychange, with a focus on equality in the music industry. During this afternoon and evening Oslo World will host a talk, as well as three conce

Keychange

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen.

28. januar 2020

Dette er de norske Keychange-talentene

Charlotte Bendiks, ISÁK og Miss Tati er de første norske artistene som er valgt ut i talentutviklingsprogrammet til Keychange.