Talent Norge Junior

Talent Norge Junior

Talent Norge Junior: TekstLab Junior

TekstLab Junior er en regional satsing på de yngre talentene innen fri scenekunst.

Talent Norge Junior: Dirigenttalent UNG

Dirigent UNG er en del av satsingen Dirigenttalent og skal inspirere og utvikle unge dirigentspirer på ulike nivåer. Satsingen skal i tillegg styrke dirigentene som hver uke inspirerer barn og unge i

Talent Norge Junior: Senter for talentutvikling Barratt Due Junior

Senter for Talentutvikling Barratt Due (SFTBD) har fått midler til et toårig pilotprosjekt knyttet til utvikling av yngre talenter innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for unge fototalenter mellom 16 og 19 år.

Talent Norge Junior: Antihype

Antihype skal korte ned avstanden fra øvingslokalet til de store scenene, og gi unge band og artister den oppfølgingen de trenger for å etablere en musikk- karriere med base i Nordland.

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor utvikler unge sangere til å bli selvstendige musikere og kunstnere gjennom tett oppfølging, teoretisk skolering og ensembleundervisning.

Talent Norge Junior: Papillon

Papillon – Valdres solistakademi er et talentprogram for unge musikere knyttet til Valdres Sommer­symfoni.