Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet er et utviklingsprogram for nyetablerte kunstnere innen billedkunstfeltet.

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) er både et atelierfelleskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. Alle produksjoner fra AKF har til felles at tiltakene når nye brukere av kunst og øker kompetansen hos de skapende kunstnerne, men også hos publikum.

Kunstnerne i prosjektet får tilgang på et atelier midt i Oslo sentrum som driftes av et av Oslos eldste og mest sentrale kunstnerstyrte gallerier. Ordningen gir kunstnerne et skreddersydd mentorprogram bestående av mentorkunstnere som tilbys atelier side om side med de nyetablerte kunstnerne. Kunstnerforbundet vil tilby direkte rådgivning og oppfølging i tillegg til de fordelene den umiddelbare nærheten til kunstinstitusjonen byr på hva gjelder tilgang på fagkompetanse, nettverk og ressurser.

Prosjektet skal styrke koblingen mellom produksjonsleddet og kunnskapsformidlingen gjennom å skape rom for formidlingsinitiativer og publikumsrettede aktiviteter utviklet av kunstnerne selv i dialog med relevante samarbeidspartnere.

Foto: På bildet: Karianne Stensland, Magdalena Kotkowska, Erika Stöckel, Nikhil Vettukattil og Sille Storihle

Private bidragsytere
• Sparebankstiftelsen DNB
• Bildende Kunstneres Hjelpefond
• Fritt Ord

For mer informasjon, kontakt
daglig leder Kjersti Solbakken, kjersti@kunstnerforbundet.no

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2018
Periode 2018-2023
Finansiering
Talent Norges tildeling 4,4 millioner NOK
Private bidragsytere 4,4 millioner NOK
Total støtte 8,8 millioner NOK

Kunsten å være syndig - Kunstnernes Hus

Visningen er i regi av Kunstnerforbundet, der Ahmed Umar deltok i programmet Atelier Kunstnerforbundet fra 2018-2020. Takk også til Skagerak Film AS.

Kunsten å være syndig - Kunstnernes Hus

Sense of Shame - Utstilling av Erika Stöckel på galleri RAM

Erika Stöckel fra satsningen Atelier Kunstnerforbundet stiller ut på Galler i Ram.

Sense of Shame - Utstilling av Erika Stöckel på galleri RAM

"Oppløsning" på Henie Onstad Kunstsenter - En utstilling av Unge Forografer

I utstillingen Oppløsning presenterer Henie Onstad arbeider av ni unge fotografer i alderen 16 til 19 år.

"Oppløsning" på Henie Onstad Kunstsenter - En utstilling av Unge Forografer