Munchmuseets talentsatsing

Munchmuseet vil bidra til utviklingen av den lokale kunstscenen i Oslo. Prosjektet skal videreutvikle en ung kunstner og en ung formidler i to komplementerende løp, og støttes i neste steg i sin karriere.

Munchmuseets kunstneriske målsetting med satsningen er et variert utstillingsprogram over tid som blir et viktig neste steg i utviklingen av unge kunstnere. En separat soloutstilling markerer et viktig stadium i en kunstners karriere. Her styrkes profesjonsnivået og støtteapparatet rundt kunstneren, som gir økt oppmerksomhet og synlighet – innenfor kunstfeltet og blant et bredere publikum, nasjonalt og internasjonalt.

Munchmuseets målsetting med formidlingsprogrammet er å tilrettelegge for at en ung formidler skal utvikle sin formidlingspraksis og bygge en portofolio av prosjekter. Formidleren skal få erfaring med kartlegging av målgruppe ut ifra et formidlingsfaglig perspektiv, samt utvidet kompetanse og forståelse for ulike kommunikasjonskanaler og henvendelsesstrategier rettet mot målgruppen.

Det er planlagt fem soloutstillinger i perioden 2020-2024.

Foto: Ivar Kvaal

Private bidragsytere

  • Canica AS

For mer informasjon kontakt Cécile Hjelm.

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2019
Periode 2020-2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 6 millioner NOK
Private bidragsytere 6 millioner NOK
Total støtte 12 millioner NOK
13. oktober 2020

Globus-talent, redaktør og kurator Elise By Olsen (21) starter internasjonalt motebibliotek

Ved midnatt lanserte Globus-talent, redaktør og kurator Elise By Olsen (21) sitt drømmeprosjekt; International Library of Fashion Research – verdens første uavhengige motebibliotek.

Globus-talent, redaktør og kurator Elise By Olsen (21) starter internasjonalt motebibliotek

International Library of Fashion Research

Den internasjonalt anerkjente moteredaktøren Elise By Olsen utvikler sitt drømmeprosjekt i tilknytning til talentprogrammet Globus og har startet en fundraising for å realisere prosjektet.

International Library of Fashion Research
30. juni 2020

Elise By Olsen starter fundraising for globalt moteprosjekt

Internasjonalt anerkjente redaktør, Elise By Olsen (20) har startet fundraising for å realisere sitt ultimate drømmeprosjekt.

Elise By Olsen starter fundraising for globalt moteprosjekt