Munchmuseets talentsatsing

MUNCH vil bidra til utviklingen av den lokale kunstscenen i Oslo. Prosjektet skal videreutvikle en ung kunstner og en ung formidler i to komplementerende løp, og støttes i neste steg i sin karriere.

MUNCHs kunstneriske målsetting med satsningen er et variert utstillingsprogram over tid som blir et viktig neste steg i utviklingen av unge kunstnere. En separat soloutstilling markerer et viktig stadium i en kunstners karriere. Her styrkes profesjonsnivået og støtteapparatet rundt kunstneren, som gir økt oppmerksomhet og synlighet – innenfor kunstfeltet og blant et bredere publikum, nasjonalt og internasjonalt.

MUNCHs målsetting med formidlingsprogrammet er å tilrettelegge for at en ung formidler skal utvikle sin formidlingspraksis og bygge en portofolio av prosjekter. Formidleren skal få erfaring med kartlegging av målgruppe ut ifra et formidlingsfaglig perspektiv, samt utvidet kompetanse og forståelse for ulike kommunikasjonskanaler og henvendelsesstrategier rettet mot målgruppen.

Det er planlagt fem soloutstillinger i perioden 2020-2024.

Foto: Ivar Kvaal

Private bidragsytere

  • Canica AS

For mer informasjon kontakt Cécile Hjelm.

Info
Sjanger Visuell kunst
Område Oslo
Vedtatt 2019
Periode 2020-2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 6 millioner NOK
Private bidragsytere 6 millioner NOK
Total støtte 12 millioner NOK

Kunstnersymposium Atelier Kunstnerforbundet

.

Kunstnersymposium Atelier Kunstnerforbundet

Kunsten å være syndig - Kunstnernes Hus

Visningen er i regi av Kunstnerforbundet, der Ahmed Umar deltok i programmet Atelier Kunstnerforbundet fra 2018-2020. Takk også til Skagerak Film AS.

Kunsten å være syndig - Kunstnernes Hus

Sense of Shame - Utstilling av Erika Stöckel på galleri RAM

Erika Stöckel fra satsningen Atelier Kunstnerforbundet stiller ut på Galler i Ram.

Sense of Shame - Utstilling av Erika Stöckel på galleri RAM