Faglig råd

Faglig råd i kvinnesatsingen består av betydningsfulle ledere innen idrett, akademia og ballett. De skal bistå satsingen med å nå sitt overordnede mål: bevege på samfunnsstrukturer for å bedre likestillingen innen kultur.

Curt Rice, rektor på OsloMet, vektlegger mangfold og likestilling som viktige kvaliteter på høgskolen. Han har tatt tydelige standpunkt for likestilling og mangfold og har stor kunnskap om temaene.

Jarle Aambø har mange år med leder- og trenererfaring på høyt nivå innen idrett. Han har vært leder av Olympiatoppen, og er nå leder av Prestasjonsklyngen som baserer seg på utveksling av kunnskap om talentbygging på tvers av idrett, næringsliv og kultur. 

Ingrid Lorentzen er ballettsjef i Den Norske Opera & Ballett og har i sin periode ledet balletten til kunstnerisk suksess. Hun og Jarle har unik kunnskap om talentbygging og er opptatt av likestillingsspørsmål.

Hvorfor faglig råd?
Rådgivende
Det er viktig at kvinnesatsingen er basert på kunnskap om talentbygging og likestilling. Rådet skal bistå som rådgivende organ for leder av kvinnesatsingen og Talent Norge i forbindelse med retning på satsingen, relevante tiltak samt hvordan oppnå best resultater for talentene tilknyttet Talent Norge og satsingen.

Premissleverandører og forbilder
Rådet er også viktig som en del av kvinnesatsingens overbygde mål; bevege på samfunnsstrukturer. Som ledere innen hvert sitt fagfelt viser dette rådet at det å være opptatt av likestilling er noe som blir prioritert. Medlemmene i faglig råd går foran og viser vei for andre ledere. Skal vi oppnå likestilling i samfunnet må ledere ha fokus på, samt innføre tiltak, som fører til likestilling. Det gjør disse lederne som premissleverandører og forbilder.

På bildet fra venstre: Ingrid Lorentzen, Jarle Aambø og Curt Rice.

Foto: Birgit Solhaug

Relatert

22. juni 2020

Tidligere UP-talent Marja Bål Nangos «Tungene» vant beste kortfilm under Palm Springs International Film Festival

Kåret til beste kortfilm i kategorien «Best International Short» under Palm Springs International Film Festival.

Tidligere UP-talent Marja Bål Nangos «Tungene» vant beste kortfilm under Palm Springs International Film Festival
15. juni 2020

Prisdryss til våre talenter under Kortfilmfestivalen

Norsk kortfilms viktigste priser har blitt annonsert. Blant prisvinnerne finner vi flere talenter fra våre satsinger.

Prisdryss til våre talenter under Kortfilmfestivalen
13. mai 2020

Nasjonalballetten søker nye kvinnelige stemmer

Med den nye koreografisatsingen ønsker Nasjonalballetten å se til at framtidens koreografer får like muligheter – uavhengig av kjønn.

Nasjonalballetten søker nye kvinnelige stemmer