En modell med rom for utvikling

Siden Talent Norge ble grunnlagt i 2015, har vi samarbeidet med ulike aktører i kulturlivet for å bygge opp under gode miljøer og metoder for utvikling av kunstnerisk talent. Dette gjelder også innen visuell kunst. Plattform for ung norsk kunst og kritikk har oppstått i dialog med Astrup Fearnley Museet, noen av landets fremste kunstsamlere og Fritt Ord.

Astrup Fearnley Museet har ved flere anledninger tatt unge, norske kunstnere inn i sine visningsrom på Tjuvholmen i Oslo. Tilbakemeldingen fra kunstnerne har vært at den institusjonelle rammen, museets internasjonale nettverk og tilgang til et større og mer mangfoldig publikum, har stor verdi.

Men for å komme dit, er det flere faktorer som må på plass. De er ofte ganske grunnleggende. Et rom å jobbe i. Tid til å tenke og jobbe. Penger til å realisere prosjekter. Et sted å stille ut arbeidene sine. Astrup Fearnley Museet ønsket å fokusere på kunstnere og skribenter. Med dette som utgangspunkt er det utviklet en modell hvor seks kunstsamlere er koblet sammen med seks unge kunstnere og seks skribenter – og Fritt Ord. Modellen skal gi økonomisk trygghet og tilgang til materialer for kunstnerne i et år, samt en grundig drøfting av deres arbeider. Museet har pekt på nødvendigheten av å gi rom og økonomi også til unge kritikere for å sikre et mangfold av stemmer i bransjen. Plattform for ung norsk kunst og kritikk avsluttes med en stor utstilling på Astrup Fearnley Museet vinteren 2019 og en fyldig katalog med tekster av de seks skribentene.

I Talent Norge er vi opptatt av å bygge varige modeller for talentutvikling. Kunnskapen og erfaringen fra dette prosjektet skal vi ta med oss inn i vårt videre arbeid slik at modellen som er skapt her kan foredles og utvikles over tid, også i samarbeid med andre institusjoner. Vi tror de første, formative årene i et kunstnerskap er unike. Det er da mulighetene og veivalgene ligger åpne, ønsket om å eksperimentere er stort og også feiltrinn kan gi viktig læring. Det er også en tid preget av sårbarhet og økonomisk usikkerhet. Vi tror på viktigheten av å hegne om denne tiden. Slik kan vi sørge for at viktige kunstneriske stemmer kommer frem og blir forløst.

Maria Mediaas Jørstad,
daglig leder Talent Norge

Les mer om Astrup Fearnley Museet: Plattform for ung norsk kunst og kritikk.

Les mer om utstillingen Sol og vår i januar - Neste generasjon i norsk samtidskunst.

Foto: Birgit Solhaug

Relatert

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions
09. februar 2022

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge

Idun Baltzersen har allerede godt fotfeste i svenske kunstmiljøer, men tror at ArtEx-programmet kan gi uvurderlig drahjelp til å bli et etablert navn i hjemlandet.

– Jeg håper å bli enda mer etablert som kunstner i Norge
19. januar 2022

Talent Norge presenterer Sandra Mujinga i SOLO OSLO-serien sammen med MUNCH og Canica

Sandra Mujinga er først ut i programmet, når Talent Norge sammen med MUNCH og Canica sparker i gang sin nye satsing på lokale samtidskunstnere i SOLO OSLO-serien.

Talent Norge presenterer Sandra Mujinga i SOLO OSLO-serien sammen med MUNCH og Canica