TN Arena

TN Arena er Talent Norges digitale scene - en plattform for talentutvikling innenfor kunst og kultur, på tvers av satsinger og uttrykk.

Talentpodden: Stadiene i utvikling av en kunstnerisk stemme

Med Even Lynne, faglig leder i ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder.

Talentpodden: Læring og hjerneforskning

Med psykolog og hjernespesialist Thomas Myklebust.

Talentpodden: Forventninger, press og stress

Hvordan skape gode prestasjoner, balanse og glede på din prestasjonsarena? Med psykolog Tom Henning Øvrebø.

Talentpodden: Individ og samhandling - en mentalitetshistorie

Med Even Lynne, faglig leder i talentsatsingen ArtEx og førsteamanuensis ved Fakultetet for kunstfag på Universitetet i Agder.