Fagsamling ArtEx: Inspirasjon

Dag to er samlingen åpen for alle Talent Norges satsinger.

Inspirasjon er et upresist begrep med et til tider uklart innhold. Likevel spiller inspirasjon og kreativitet en avgjørende rolle i mange kunstneriske prosesser. Noen ganger kommer ideene nærmest av seg selv, andre ganger må man jobbe systematisk for å få kunstneriske resultater. Finnes det tankesett og væremåter som fremmer kunstnerens intuitive side og øker sjansene for å oppleve flere skapende øyeblikk?

På denne fagsamlingen går vi i dybden på teknikker som kan hjelpe deg til å finne inspirasjon – hva man kan gjøre rent praktisk, og hvordan man kan jobbe mentalt. Vi snakker om hvordan man kommer i den såkalte flytsonen, vi går inn på ulike teorier knyttet til kreativitet, og drøfter hvordan kritikk kan påvirke det kunstneriske arbeidet i enten positiv eller negativ retning.

Til fagsamlingen inviterer vi spennende foredragsholdere som kan dele av sin kunnskap og sine erfaringer. I tillegg blir det gruppesamtaler, kunstneriske innslag og fruktbare diskusjoner.

Detaljert program her.