Hva får man igjen for å forske på talentutvikling?

«Rom for talentutvikling» presenterer følgeforskning gjort som en del av talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge. Hva viser forskningen om metodene brukt i FilmLab? På hvilken måte har de bidratt til utviklingen av talentene? Metoder for prosjektutvikling og tilbakemeldingskultur er blant temaene som belyses.

FilmLab, som var for filmskapere på vei inn i bransjen, ble avsluttet i 2020, og ble gjennomført av Mediefabrikken i samarbeid med Filmveksthuset Tvibit og Midtnorsk filmsenter. Programmet var finansiert av Talent Norge AS, Nordisk Film Fonden, Akershus fylkeskommune, Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge, Cultiva og regionale filmsentre. Talent Norge og Nordisk Film Fonden har også bidratt inn i finanseringen av forskningen.

Forsker ved Oslo Met, Ingrid M. Tolstad vil presentere forskningsrapporten. Presentasjonen etterfølges av en samtale om de mest interessante funnene fra forskningen, betydningen av å bli forsket på og talentutviklingsmetoder med tidligere deltakere fra FilmLab Norge,Thea Hvistendahl og Renée Mlodyszewki, Monica Borg Fure fra Talent Norge, Anders Fristad Rudolph fra Mediefabrikken og forsker Ingrid M. Tolstad fra Oslo Met.

 

Les mer om arrangementet og panelet her.

Kortfilmkveld : 4 x Lilja Ingolfsdottir

.

Kortfilmkveld : 4 x Lilja Ingolfsdottir

Hidden in Plain Sight - Key note with Naomi Sesay

.

Hidden in Plain Sight - Key note with Naomi Sesay

Workshop med The Global Ensemble og Talent Norge

Er du interessert i å lære mer om hvordan de ulike faggruppene i en tv- og filmproduksjon arbeider? Talent Norge og The Global Ensemble Agency inviterer til workshop.

Workshop med The Global Ensemble og Talent Norge