Innhold tagget med Film og spill

19. mai 2020

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lanserer UP 2.0

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lansererer UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse

NFI og Talent Norge utlyser utviklingsprogrammet UP 2.0

NFI og Talent Norge utlyser UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med ambisjoner om å lage film eller serie av lengre format.

UP 2.0.

UP 2.0 er et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje.

28. april 2020

– Det eksisterer et element man ikke kan styre, og det dreier seg om hvor mange unike talenter som finnes i en populasjon på 50 millioner.

En god del tålmodighet må til når Thomas Robsahm og Filmskapere skal realisere sine ambisjoner om å løfte Norge som filmnasjon et hakk.

GameLab Hamar

GameLab Hamar er Hamar Game Collectives toårige talentutviklingsprogram.

Filmtalent Innlandet

Fabelaktivs talentsatsing skal bidra til å dyrke frem og utvikle talenter innen film- og TV-produksjon.

Filmskapere

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

03. februar 2020

– Filmskapere tar vare på førstebevegeren

Filmskaper-deltaker Lilja Ingolfsdottir er blant dem som benytter seg av Talent Norges klyngenettverk.

FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.