MUNCH søker formidler til samtidskunstprosjekt

Vi tilbyr en frilansformidler mulighet til å utvikle egen praksis innenfor samtidskunst i et talentutviklingsprogram. Oppdraget tildeles en person som er tidlig i karrieren, og som viser en egen vilje til å gå nye veier for å formidle kunst.

I samarbeid med en samtidskunstner og ansatte på MUNCH skal formidleren utvikle et særegent formidlingsprosjekt til en samtidskunstutstilling. Prosjektet skal ta utgangspunkt i en spisset målgruppe og skal kretse rundt denne gruppens erfaringer, refleksjoner og behov.

Formidlingsprosjektet, som finner sted på MUNCH i Bjørvika, er en viktig del av museets satsing på samtidskunst, og hører til en utstillingsserie og et talentutviklingsprogram som lanseres i samarbeid med Talent Norge og Canica AS. Det er planlagt fem utstillingsprosjekter i perioden 2020–2024. Deltagelsen skal gi deg som formidler, unike muligheter og profesjonelle tilbakemeldinger.

Utvalgte prosjekt vil gjennomføres i tidsrommet september 2020–november 2021. Oppdraget honoreres med 150.000 NOK. Det vil også være produksjonsmidler tilgjengelig.

Hvem kan søke?
Vi ser etter personer som har en utadrettet og nyskapende praksis med særlig fokus på å arbeide inkluderende. I utvelgelsen vil refleksjoner rundt samarbeid, målgruppetenkning og hva som kreves for å produsere et nyskapende formidlingsprogram vektlegges. De innsendte forslagene vil bli juryert av ansatte på MUNCH. Gode samarbeidsegenskaper vil også bli vektlagt.

Søknadsfrist: 30. juni 2020.

Spørsmål om oppdraget kan rettes til konseptutvikler formidling Tove Sørvåg: tove.sorvag@munchmuseet.no

Søknad sendes til: tove.sorvag@munchmuseet.no

Søknaden skal inneholde:
- Motivasjonsbrev for hvorfor du søker (rundt 250 ord).
- CV og referanser.
- Portfolio over relevante tidligere prosjekter.

Alle vedlegg skal være i pdf-format.

Merk eposten med «Søknad formidlingsprosjekt». 

Les mer om talentsatsingen her.