Oslo kammerakademis kurs for blåsere

Senteret støtter Oslo kammerakademis nasjonale blåserkurs, da dette er i tråd med vår modell for spisset talentutvikling på nasjonalt og regionalt nivå. Sommerkurset holder til på Toten folkehøgskole.

Støtett av Sparebankstiftelsen, Senter for Talentutvikling Barratt Due og Instrumenter i Fokus.

Les mer her.

Les mer om Senter for Talentutvikling Barratt Due her.

Foto: Oslo kammerakademi